Nakon liturgije u Vaznesenjskoj crkvi, usledila je litija centralnim ulicama, čime je obeležena slava grada Beograda, Spasovdan. Na čelu litije je Jerusalimski krst, a iza njega barjak grada Beograda.