Dan Republike, nekada najveći praznik bivše Jugoslavije, godišnjica Drugog zasedanja AVNOJ-a 1943. godine, danas je proslavljen, simboličnim maskenbalom uz muziku karakterističnu za taj period.