Ko je bio Sveti prorok Avdija

Autor:

SPC i vernici obeležavaju danas Svetog proroka Avdiju.

7
A- A A+

Avdija je rodom iz sela Vitaharamska od predela Sihemskih.

Živeo je na dvoru cara Ahava. Još u mladosti bio je bogobojažljiv i kada je čitav Izrael odstupio od Boga, on je počeo tajne službe Bogu otaca svojih koji je spasao Izrael iz Egipta i proveo ga kroz Crveno more.

Kada je car Ahava odstupio od pravog bogopoštovanja i pokloni se idolima, Avdija nije krenuo za njim, već se posvetio Bogu.

Zla carica Jezavelja je zbog Svetog proroka Ilije podigla hajku na sve Božije proroke, a Avdija ih je sve sabrao, njih stotinu, i sakrio u dve pećine gde ih je hranio i davao im vodu. Po njih 50 stavio je u svaku od dve pećine.

Prorok Avdija bio je savremenik velikog proroka Ilije koga je veoma poštovao i cenio. Bio je njegov učenik.

Ostavio je knjigu proročanstava o carstvu Gospodnjem.

Sahranjen je u Samariji.

Tagovi:
Sve vesti