Veliki broj ptica, suočen sa hladnim talasom zbog kojeg je i Dunav zaleđen, utočište je našlo u kanalizacionom ispustu na Zemunskom keju.