renutno dostupni podaci onemogućavaju adekvatnu informisanost javnosti, saopštila je Koalicija.


Oni pozivaju Ministarstvo zaštite životne sredine, Agenciju za zaštitu životne sredine, Upravu grada Bora i Institut za metalurgiju i rudarstvo Bor da javnosti razjasne zbog čega se razlikuju republički i lokalni podaci monitoringa kvaliteta vazduha.

"Zbog takvih kontradiktornosti građani samostalno tumače podatke, gube poverenje u nadležne institucije, a svoje nezadovoljstvo prinuđeni su da iskazuju kroz proteste. Istovremeno, nadležne institucije su u obavezi da daju jasne i razumljive podatke, te da građanima Bora predstave informacije o kvalitetu vazduha u realnom vremenu i informišu o tome da li je trenutni kvalitet vazduha koji udišu bezbedan po njihovo zdravlje", navode u saopštenju.

Podseća se da je prema Godišnjem izveštaju o stanju kvalitetu vazduha u Srbiji za 2018. godinu koji je krajem avgusta objavila Agencija za zaštitu životne sredine, vazduh u Boru bio je prve katerogije odnosno čist i neznatno zagađen. U izveštaju se navodi da u Srbiji tokom prethodne godine nije zabeležena srednja godišnja vrednost koncentracije sumpor-dioksida iznad granične vrednosti (50 µg/m3).

"U poslednjem dostupnom mesečnom izveštaju Agencije navodi se da je tokom septembra 2019. godine zabeleženo 10 prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti sumpor-dioksida na dve merne stanice u Boru i ukupno 51 prekoračenje satnih vrednosti na tri merne stanice u tom gradu", navodi Koalicija.

Sa druge strane, dodaje se, podaci iz lokalne mreže monitoringa pokazuju drugačiju sliku o kvalitetu vazduha u Boru tokom 2018. godine. Izveštaj koji izrađuje Institut za metalurgiju i rudarstvo Bor pokazuje da je srednja godišnja vrednost koncentracije sumpor-dioksida bila iznad granične vrednosti od 50 µg/m3 i iznosila je 70 µg/m3. Takođe, poslednji dostupan mesečni izveštaj Instituta za avgust ove godine pokazuje da je samo tokom tog meseca zabeleženo čak 22 prekoračenja dnevnih graničnih vrednosti.

"Imajući u vidu gore navedene informacije, koje su javno dostupne, Кoalicija 27 ističe da je prema važećim propisima u Srbiji dozvoljena koncentracija sumpor-dioksida 50 µg/m3 za kalendarsku godinu, dozvoljene dnevne granične vrednosti su 125 µg/m3 dok je dozvoljena granična satna vrednost 350 µg/m3. Dnevne vrednosti ne smeju biti prekoračene više od 3 puta tokom kalendrske godine, dok se granične satne vrednosti ne smeju prekoračiti više od 24 puta za period od godinu dana", navode NVO.

Ističe se i da podaci o kvalitetu vazduha u realnom vremenu dostupni na sajtu Agencije pokazuju da su satne koncentracije sumpor-dioksida krajem septembra dostizale vrednosti i preko 1250 µg/m3.

Dnevne granične vrednosti sumpor-dioksida su u Boru prekoračene i prema informacijama iz izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine i prema informacijama iz izveštaja Instituta za metalurgiju i rudarstvo Bor, naglašava se.

Zakon o zaštiti vazduha propisuje niz mera koje najdležni organi državne uprave i jedinice lokalne samouprave mogu preduzeti u slučajevima kada dolazi do prekoračennja propisanih graničnih vrednosti konentracija zagađujućih materija u vazduhu.

"Građani Bora uzrok za povećane koncentracije sumpor-dioksida vide u emisijama koje dolaze iz topionice bakra u tom gradu. Nadležni organi moraju javnosti obezbediti uvid u izveštaje o godišnjem bilansu emisija zagađujućih materija u vazduhu iz pomenutog izvora zagađenja, koje je kompanija 'Serbia Zijin Bor Copper' u obavezi da dostavi organima. Takođe, pozivamo kompaniju 'Serbia Zijin Bor Copper' da zainteresovanoj javnosti dostavi svoje godišnje i mesečne izveštaje o emisijama u vazduh i izvršenim merenjima. U skladu sa zahtevima standarda ISO 14001, kompanija 'Serbia Zijin Bor Copper' dužna je da informacije u vezi sa sistemom upravljanja životnom sredinom eksterno komunicira sa zainteresovanim stranama", navode NVO.

Dodaje se da Кoalicija 27 podržava građane Bora u nastojanjima da ostvare svoje pravo na zdravu životnu sredinu koje im je garantovano Ustavom Republike Srbije, te pozivaju nadležne organe da im pojasne koje mere su preduzete ili će biti preduzete kako bi se unapredio kvalitet vazduha u njhovom gradu, a izmerene koncentracije sumpor-dioksida smanjile.

"Pozivamo i Delegaciju Evropske unije u Srbiji da nadležnim organima i odgovornim operaterima uputi zahtev za poštovanje postojećih propisa i standarda kvaliteta vazduha u Srbiji, kao i primenu principa Evropske unije u zaštiti životne sredine koji su integrisani u pravni okvir Republike Srbije, što je država kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji dužna da čini", navode NVO.