Prema podacima Ministarstva javne uprave, u registar NVO je prošle godine upisano 330 organizacija, a u ovoj godini 254.

Dedović je agenciji MINA, na pitanje kakav je položaj organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, rekao "upravo onakav kakav zaslužuju".

"Ako imamo u vidu da u Crnoj Gori, na postojeći broj stanovnika ima oko pet hiljada registrovanih NVO, udruženja i fondacija neko bi mogao sa pravom komentarisati da smo razvijeno, demokratsko civilno društvo", kazao je Dedović.

ISIS stoji iza 18 NVO u Crnoj Gori!?


On je ukazao da su različiti motivi formiranja tih udruženja, različite oblasti i ciljevi delovanja, i da su u većini slučajeva upitna iskrena motivisanost za ostvarenje pozitivnih promena u zajednici, što bi, kako je naveo, po definiciji i trebalo da bude uloga nevladinih organizacija.

"U Crnoj Gori je najveći broj »one man ili one women show« nevladinih organizacija, zatim onih koji su u partijskim ili rodbinskim vezama s pojedincima u izvršnoj vlasti ili licima bliskim budžetima sa različitih adresa", naveo je Dedović.

EU dala 30 miliona evra NVO u Srbiji


Kaže da mnoge od njih koriste bez naknade poslovne prostore koji su u vlasništvu države ili opštine, odnosno građana, a neke primaju i uredne mesečne nadoknade iz istih izvora.

"Položaj ovih i sličnih NVO je udoban. Kao i ostalim oblastima društvenih odnosa, i NVO se udružuju, razdružuju, međusobno obračunavaju uglavnom ostvarujući ili štiteći svoje interese", kazao je Dedović.

Međutim, smatra on, NVO, koje zaista svoje vreme i energiju ulažu u pozitivne promene u društvu, a pri tom vremenom ostvaruju i konkretne rezultate, su u nepovoljnom položaju.

"Ovdje pre svega imam na umu kolege koje jasno, glasno i argumentovano ukazuju na anomalije u sistemu vršenja izvršne ili zakonodavne vlasti, lokalnih samouprava ilii zloupotrebe od strane pojedinaca iz navedenih institucija", rekao je Dedović dodajući da rad i angažovanje u NVO podrazumija velike izazove i teškoće i da je to stvar ličnog izbora.