Šećer ima isti efekat na mozak kao i neke jake droge, što znači može da izazove preveliku želju za konzumacijom i opijenost, pa je potrebno i lečenje od zavisnosti.

Izbacivanje ili smanjivanje šećera može da dovede do depresije, pa čak i poremećaja u ponašanju kao što je ADHD, odnosno poremećaj pažnje sa hiperaktivnošću, objavio je Britanski časopis za sportsku medicinu.

Naučnici su posebno zabrinuti zbog konzumacije šećera među decom.

Prema Službi za javno zdravlje u Engleskoj, prosečan unos šećera je tri puta veći od propisanog, što podstiče pojavu gojaznosti, kvarenja zuba i srčanih bolesti.

Prema mišljenju naučnika, rafinisani šećer i droga izazivaju sličnu reakciju mozga, odnosno u oba slučaja dolazi do oslobađanja dopamina i drugih hemikalija koje izazivaju zadovoljstvo.

Ali, kako se navikavamo na ovaj osećaj, potrebne su nam sve veće količine da bismo dobili taj osećaj zadovoljstva.