Rak dojke je najčešća maligna bolest od koje svake godine oboli jedna od osam žena širom sveta i vodeći je uzrok smrti od
maligniteta u ženskoj populaciji. Statistike su zabrinjavajuće - u razvijenom svetu 1,7 miliona žena oboli na godišnjem nivou, a
više od pola miliona izgubi bitku sa kancerom dojke.

Bolest se javlja u svim živоtnim dоbimа, аli sе riziк оd оbоljеvаnjа povećava sa godinama. Iako nајviše оbоlеlih u nаšој zеmlji
pripada starosnoj grupi оd 50 dо 65, poslednjih godina je primetno da karcinom dojki sve više pogađa mlađu populaciju.

U Srbiji se svake godine rak dojke otkrije kod 4.300 žena, podaci su Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. U odnosu na zemlje Zapadne Evrope, Srbija se nalazi na 20. mestu i u srednjem riziku po stopi obolevanja.

Nažalost, kada je reč o crnim statistikama i procentu smrtnosti od ove vrste maligniteta, zauzimamo visoko drugo mesto u Evropi.U Srbiji svake godine više od 1.600 žena umre od raka dojke i za razliku od ovih zapadnoevropskih zemalja gde je stopa smrtnosti u padu, kod nas se primećuje blagi porast već u uzrastu od 45 godine.

Razlike su posebno izražene među razvijenim i zemljama u razvoju. Uprkos većoj učestalosti obolevanja, u većini zapadnih
zemalja je broj smrti usled raka dojke prilično smanjen zbog poboljšanog lečenja i ranog otkrivanja bolesti, dok je u zemljama u razvoju smrtnost i dalje u velikom porastu.

U razvijenim zemljama, uznapredovali rak dojke dijagnostikuje se kod svega 10-15 posto obolelih, dok u zemljama u razvoju kod 40 do 90 posto žena. Statistike pokazuju da će se uznapredovali, odnosno metastatski tip raka dojke razviti kod 1 od 3 žene kod kojih je rak otkriven u ranom stadijumu.

Da bi se smanjio alarmantno visok procenat smrtnosti od ovog maligniteta, dva faktora su presudna - rano otkrivanje bolesti i dostupnost modernih terapija za različite vrste kancera dojke.

Danas je poznato da rak dojke predstavlja skup bolesti koje se razlikuju po mestu nastanka u dojci, brzini i načinu rasta, načinu
manifestacije, agresivnosti, ponašanju i po odgovoru na terapiju. Zbog tih razlika, različite vrste karcinoma iziskuju različite terapije i kombinacije terapija. Mada je u našoj zemlji poslednjih godina napravljen pomak u dostupnosti najmodernijih terapija za različite kategorije osoba koje boluju od ove vrste maligniteta, ipak 2/3 žena i dalje čeka inovativnu terapiju za metastatski rak dojke.

Postoji mnogo podtipova uznapredovalog karcinoma dojke (HR+, HER2+, trostruko negativni itd.), a za lečenje specifičnih
podtipova i karakteristika bolesti postoje različite terapije.

U Srbiji je dostupna je inovativna terapija za HER2+uznapredovali karcinom dojke, dok za HR+ HER2- podtip od kojeg boluje najveći procenat žena - čak 65 posto, kod nas te nove terapijske opcije nisu dostupne, za razliku od većine zemalja
iz regiona.

Upravo zato lekari, pacijenti, porodice i farmaceutske kompanije ističu da je od ključne važnosti da se svim ženama u Srbiji
omogući jednaka šansa za uspešnu borbu sa ovom bolešću i pristup inovativnoj terapiji koja je dostupnama obolelima u skoro svim zemljama u okruženju - Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Severnoj Makedoniji, Albaniji, Bugarskoj…

Svake godine se u Srbiji 1.500 žena različite starosne dobi godišnje leči od metastatskog tipa karcinoma. Svima njima je
neophodna odgovarajuća terapija.

Budite bolje informisani od drugih, PREUZMITE MONDO MOBILNU APLIKACIJU.