Sve teže pokrivamo minus na računu

Broj tekućnih računa sa kašnjenjem u otplati za prvih šest meseci ove godine povećan je 11,4 odsto i na kraju juna je iznosio 263.831, objavilo je Udruzenje banaka Srbija.

0
A- A A+

Kako se navodina na sajtu UBS, ukupan iznos dozvoljenog prekoračenja po tekućim računima u Srbiji na kraju juna bio je 4,8 odsto veći nego na kraju 2011. i iznosio je 42,9 milijardi dinara.

Učešće docnje u iznosu dozvoljenog minusa na tekućim računima na kraju juna dostiglo je 8,6 odsto.

Broj tekućih računa u Srbiji u junu je bio približno isti kao u maju, a za 0,5 odsto manji nego na kraju 2011. godine i iznosio je 6.463.215, dok je broj korisnika tekućih računa neznatno povećan na 4.419.126 korisnika.

Prema podacima UBS, u Srbiji je u junu bilo aktivno 1.050.762 kreditne kartice, što je 6.535 kartica ili 0,6 odsto manje negu u maju,

Broj korisnika kreditnih kartica u junu je povećan za 0,5 odsto na 836.525 korisnika.

Ukupan odobren limit po kreditrnim karticama u junu je bio skoro 79,2 milijarde dinara, dok je iznos iskorićenog novca bio skoro duplo manji i iznosio je 36,67 milijardi dinara.

Broj kreditnih klartica u docnji je bio 73.809, što je 3,7 odsto manje nego u maju, a 3,3 odsto više nego na kraju 2011. godine.

Učešće docnje u korišćenjenom iznosu na kreditnim karticama bilo 10,2 odsto na kraju juna, što je 0,3 procentna poena manje nego u maju, a jedan procentni poen više nego na kraju 2011. godine.

(Beta)
Sve vesti