• Izdanje: Potvrdi
IMATE PRIČU? Javite nam se.

IMATE PRIČU? Javite nam se.

IMATE PRIČU? Javite nam se.

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne sme biti više od 25 MB.

Poruka uspešno poslata

Hvala što ste poslali vest.

Dodatno
Izdanje: Potvrdi

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

NOVI DETALJI SLUČAJA KOJI JE ŠOKIRAO SRBIJU! Otkriveno kako je ubijen Ljubomir čije je telo pronađeno u gepeku "golfa"

 Tamara Sekulović
Autor Tamara Sekulović

Na te­lu Lju­bo­mi­ra Tr­ni­ća (45) iz Sre­m­ske Mi­tro­vi­ce na­đe­ni tra­go­vi uba­da­nja no­žen, po­tra­ga za pa­rom K. N. i L. V., u či­jem dru­štvu je po­sled­nji put viđen.

 Ljubomir pronađen mrtav u gepeku sa ranama Izvor: Facebook/printscreen

Te­lo Lju­bo­mi­ra Tr­ni­ća (45) iz Sre­m­ske Mi­tro­vi­ce, ko­jem se u če­tvr­tak po­sle 19 ča­so­va izgu­bio sva­ki trag i vo­dio se kao ne­stao, pro­na­đe­no je za­mo­ta­no u te­pi­hu u ge­pe­ku au­to­mo­bi­la ma­r­ke "go­lf" u na­se­lju Ka­me­njar, na­do­mak ovog gra­da.

Ne­ko­li­ko osu­m­nji­če­nih oso­ba pri­ve­de­no je na in­fo­r­ma­ti­v­ni raz­go­vor u po­li­ci­ji, a po­li­ci­ja tra­ga za K. N. i L. V., ina­če pa­rom, u či­jem dru­štvu je po­sled­nji put vi­đen Lju­bo­mir.

"Za­sad se još uvek ne zna ka­ko je ne­sre­ć­ni čo­vek na­stra­dao. Mi­ste­ri­ja je ka­ko je čo­vek ne­stao, ka­ko je uo­p­šte do­speo u ge­pek au­to­mo­bi­la K. N. iz Sre­m­ske Mi­tro­vi­ce. Ka­ko na se­bi ima bro­j­ne po­vre­de - ubo­den je no­žem, imao je po­vre­de na te­lu", rekao je izvor za "Kurir" i dodao:

Možda će vas zanimati

"Bru­tal­no pre­bi­ti čo­ve­ka, ubi­ti ga, umo­ta­ti u te­pih i po­tom ga sta­vi­ti u ge­pek, kao da je u pi­ta­nju ne­ki oko­re­li kri­mi­na­lac. Šta je taj čo­vek ura­dio, pa je za­slu­žio ova­ko su­ro­vu su­d­bi­nu."

Mu­ška­rac i že­na po­sled­nji put su vi­đe­ni u dru­štvu ne­sre­ć­nog čo­ve­ka. "Na­vod­no se tra­ga za par­t­ne­ri­ma K. N. i L. V. Njih dvo­je su po­zna­ti po­li­ci­ji kao he­roin­ski za­vi­sni­ci. Ta­ko­đe, ispi­tu­je se da li oni ima­ju ne­ke ve­ze sa bru­tal­nim zlo­či­nom. Mno­ge stva­ri su ne­ja­sne. Čo­vek je po­sled­nji put vi­đen u če­tvr­tak, na cr­ve­nom bi­ci­klu kod jed­ne pro­dav­ni­ce u na­se­lju Ka­me­njar u dru­štvu mu­ška­r­ca i že­ne", ka­že izvor i na­sta­vlja:

"Po­li­ci­ja je upa­la u stan osu­m­nji­če­ne že­n­ske oso­be, ali u nje­mu ni­je ni­ko pro­na­đen u to­ku uvi­đa­ja. Njih dvo­je su sa­da u be­k­stvu i po­li­ci­ja in­te­zi­v­no tra­ga za nji­ma."

Istraga u toku

Lju­bo­mi­ro­va su­pru­ga, ot­kad je sa­zna­la za gu­bi­tak, ne mo­že da do­đe se­bi od šo­ka.

"Po­sled­nji put smo se ču­li u če­tvr­tak kad je vo­zio bi­ci­kl i od ta­da ga ne­ma. Ni­sam u sta­nju da go­vo­rim", re­kla je za me­di­je oža­lo­šće­na že­na. Pre­ma re­či­ma ko­m­ši­ja, iza na­stra­da­log Lju­bo­mi­ra osta­lo je tro­je ma­lo­le­t­ne de­ce.

"Čo­vek je iza se­be osta­vio tri pa­či­ća, ko­ji mo­ra­ju da­lje bez nje­ga. Na­j­sta­ri­je de­te ima 10 go­di­na, sred­nje še­st, a ima­ju i be­bu ko­ja je tek na­pu­ni­la go­di­nu da­na. Vred­ni, po­šte­ni lju­di ko­ji, eto... Mo­žda je čo­vek ne­što vi­deo i čuo što ni­je smeo i od­mah ga ka­zni­li", ka­že me­šta­nin Sre­m­ske Mi­tro­vi­ce i isti­če da je Lju­bo­mi­ro­va su­pru­ga sklo­ni­la dvo­je mla­đe de­ce ko­ja ne zna­ju da su osta­la bez oca.

Istra­ga je u to­ku i ona će utvr­di­ti sve de­ta­lje ovog mi­ste­rio­znog zlo­či­na.

(Mondo/Kurir)

Pročitajte i ovo

Komentari 1

Komentar je uspešno poslat.

Vaš komentar je prosleđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspelo.

Nevalidna CAPTCHA

Radza

Cene goriva ulja izmisljeni porezi i takse...