Arheolozi kažu da slično nalazište, ne postoji u Srbiji. Veliki bedem kružnog oblika i šanac, najbolje se mogu videti na snimku iz vazduha.

Ovaj dvouhi pehar, kako ga mi u arheologiji zovemo, zajedno sa peharima na visokoj cilindričnoj nozi, nedvosmisleno nam potvrđuje da se radi o ranom eneolitu, dakle o ranom bakarnom dobu, ono što još uvek ne znamo, ne znamo karakter ovog objekta, čemu je on služio“, rekao je za RTS arheolog Momir Cerović.

"Srpski Stounhendž" stariji od engleskog više od milenijuma i po: utvrđeno je da potiče iz ranog eneolita (bakarnog doba), između 4300. i 4000. godine pre nove ere.

Da bi otkrili što više arhitektonskih detalja, ove jeseni, na površini od 50 kvadratnih metara, otvorene su dve arheološke sonde.

"Mi u selu želimo da znamo šta se ovde nalazilo, iskopali smo preko 100 kubika zemlje do sada", napominje Mileta Belić iz sela Desić.

U cerskoj šumi za tri istraživačke sezone, pronađeno je više od 300 kilograma keramičkih delova.

"Preovladavaju posude većih dimenzija, jednu od takvih posuda, pitos je u pitanju, našli smo, naravno fragmentovan u jednoj zoni od dva metra kvadratna, naišli smo na ugljenisano zrnevlje" , zaključuje arheolog Momir Cerović.

U okviru projekta "Srpski Stounhendž" do sada su organizovana dva stručna skupa i otvoreno pet izložbi.

Oblik praistorijskog utvrđenja u Pocerini, najsličniji je rondeli sa palisadom u Springfildu, lokalitetu otkrivenom na jugoistoku Engleske.