Publikacija "Najčešća imena i prezimena" u Srbiji pokazala je da su na popisima najčešća ženska imena bila Milica, Jelena, Marija, Mirjana i Dragana.

Gledajući po godinama, Radmila je bila najpopularnija na popisima pre 1940, kao i na popisu 1941-1950. Na sledećem popisu najpopularnije ime bilo je Ljiljana a potom Snežana. Na popisima u periodu od 1971. do 1990. roditelji su najčešće detetu davali ime Jelena, a na naredna dva ime Milica.

Pored prethodno pomenutih ime, kao veoma popularna u prethodnom periodu bila su i Gordana, Snežana, Ljiljana, Aleksandra...Na poslednjem popisu po prvi put među najpopularnijima pojavljuju se imena kao što su Anđela, Teodora, Sara, Anastasija.

Što se tiče muških imena, posmatrano zbirno na svim popisima pet najpopularnijih su Dragan, Milan, Aleksandar, Zoran, Nikola.

Na popisu 1940 i ranije roditelji su deci najčešće davali ime Milan, tokom sledeće decenije Slobodan, da bi potom naredna dva popisa zaredom kao najpopularnije ime zabeležila ime Dragan.

U periodu od 1971-1980. roditelji su najčešće sinove nazivali Dejan. Tokom narednih deset godina najpopularnije ime bilo je Miloš a na poslednja dva popisa Nikola. Među popularnim muškim imenima u Srbiji izdvajaju se još Marko, Goran, Dušan, Dejan. Na poslednjem popisu pored imena Nikola, izdvojila su se još Luka, Lazar, Stefan....

Publikacija izdvaja i najčešća prezimena u Srbiji a to su Jovanović, Petrović, Nikolić, Marković, Đorđević, Stojanović, Ilić, Stanković, Pavlović, Milošević. Kada se pogledaju najčešće kombinacije imena i prezimena do sada je živelo najviže žena koje su se zvale Milica Jovanović, Milica Petrović, Jelena Jovanović, Milica Đorđević i Marija Jovanović. Što se tiče muškaraca najčešće kombinacije bile su Dragan Jovanović, Zoran Jovanović, Dragan Petrović, Aleksandar Petrović, Aleksandar Jovanović, Zoran Petrović.

(MONDO)