Direktor i glavni upravni inspektor Zoran Petrović rekao je Tanjugu da će, kada građanin unese svoj matični broj na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave, dobiti podatak o broju biračkog mesta i adresi gde treba da glasa po mestu prebivališta.

"Do zaključenja, birački spisak vode i ažuriraju opštinske, odnosno gradske uprave, a nakon zaključenja Ministarstvo pravde i državne uprave. Birački spisak zaključuje Ministarsvo 15 dana od dana održavanja izbora, rešenjem utvrđuje ukupan broj birača upisan u jedinstveni birački spisak, broj birača po jedinicama lokalnih samouprava i broj birača po biračkim mestima", precizirao je Petrović.

On je dodao da se to rešenje dostavlja nadležnoj izbornoj komisiji za teritoriju gde su izbori raspisani.

Nakon tog roka, do 72 časa određenog za održavanje izbora, Ministarstvo može da unese određene promene.

Ukoliko građanin nije upisan u birački spisak, a stekao je punoletsvo posle zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno 15 dana pre dana održavanja izbora, opštinske i gradske uprave su u obavezi da od trenutka kada se izbori raspišu, sva lica koja stiču punoletsvo sa danom održavanja izbora, upišu u birački spisak.

"Oni ne mogu unapred da ih upišu u birački spisak, pre raspisivanja izbora, već tek kada se rapišu izbori i oni se upisuju sa datumom održavanja izbora", naveo je Petrović.

Ukoliko građanin koji je postao punoletan utvrdi da opštinska ili gradska uprava to nije uradila, treba da se sa određenom javnom ispravom, a to je u tom slučaju izvod iz matične knjige rođenih ili lična karta, obrati opštinskoj upravi po mestu prebivališta.

"Ukoliko to utvrdi nakon zakjučenja biračkog spiska, obraća se Minstarstvu pravde i to ili preko opštinske uprave gde ima prebivalište ili direktno Ministarstvu. Tada Ministarstvo vrši promene do 72 sata pre dana određenog za održavanje izbora i sve te promene dostavlja nadležnoj izbornoj komisiji", objasnio je Petrović.

Petrović je podsetio da je Zakon o jedinstvenom biračkom spisku donet u decembru 2009. godine i da je do tada oblast biračkog spiska bila regulasana Zakonom o izboru narodnih poslanika, a spiskove vodile opštinske i gradske uprave.

Imajući u vidu određene informatičke, odnosno suštinske probleme koji su do tog trenutka bili konstatovani, Zakon je ostavio prelazni period od dve godine radi formiranja te jedinstvene baze podataka o državljanima Srbije koji imaju biračko pravo, dodao je.

Jedinstveni birački spisak imao je prvu i pravu primenu na izborima 2012. godine, kada su održani izbori na sim nivouma.

Petrović je naveo i da je Zakon stvorio obavezu redovnog ažuriranje biračkog spiska i da ga idalje ga ažuriraju opštinske, odnosno gradske uprave do njegovog zaključenja.

MUP dostavlja podatke o prijavi i ođavi prebivališta odnosno boravišta, gubitku ononsno sticanju državljanstva, centri za socijalni rad i sudovi podatke o gubitku odnosno sticanju poslovne sposobnosti, a matične službe podatke o sticanju punoletsva radi upisa u birački spisak, odnosno o smrti radi brisanja iz biračkog spiska, rekao je Petrović.