Pokrajinski zavod za zaštitu prirode i Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije izrazili su danas zadovoljstvo zbog odluke Uprave za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede, o ukidanju dozvole za promet insekticida "furadan" u Srbiji.

Ornitolog u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode Marko Tucakov kazao je da će do kraja juna ove godine taj preparat, u skladu sa rešenjem Uprave o ukidanju dozvole za promet, biti na tržištu, a da će nakon toga njegovo korišćenje biti kažnjivo.

Navodi se da fizičko lice za korišćenje  uradana može da bude kažnjeno novčanom kaznom do kaznom zatvora u trajanju do tri godine, a za privredni prestup, novčanom kaznom u iznosu od 700.000 do tri miliona dinara.

Potpredsednik Društva za zaštitu i proučavanje ptica Milan Ružić, kazao je da će ta organizacija pomoći Upravi za zaštitu bilja u sprovođenju te odluke.

Društvo i Zavod apeluju da se nastave napori da se pronađu i kazne sve osobe koje su odgovorne za trovanja strogo zaštićenih vrsta "furadanom" u Srbiji.