Reagujući na zakon, on je ukazao na njegovu "neusaglašenost sa realnošću".

Stojković je profesor na katedri za humanu genetiku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

"Namere zakonodavca su očigledno plemenite, a neka od predloženih rešenja načelno dobra", ocenio je Stojković i dodao da, uprkos tome, "ovaj zakon umesto da uredi ovu oblast, unosi pravu pometnju u organizaciju službi za genetičke analize u okviru zdravstvenog sistema".

"Donetim zakonom većini mojih kolega - genetičara, stručnjacima koji su do sada obavljali genetičke analize u brojnim laboratorijama, uglavnom u većim zdravstvenim centrima, oduzeto je pravo na sprovođenje genetičkih analiza", naveo je prof. Stojković u saopštenju dostavljenom medijima.

Podsećajući da genetičke analize na koje se ovaj zakon odnosi u našoj zemlji, kao i svuda u svetu, u najvećem broju rade stručnjaci iz redova biologa i molekularnih biologa, on je ukazao da je novim zakonom izričito propisano da tu vrstu dijagnostike mogu da obavljaju samo lekari, i to u ustanovama tercijarne zdravstvene zaštite.

"Na prste jedne ruke mogu se u našoj zemlji nabrojati lekari koji su se opredelili da svoj profesionalni vek provedu u genetičkim laboratorijama umesto u lekarskim ordinacijama", istakao je prof. Stojković i dodao da je slična situacija i u svim drugim zemljama u svetu.

On je naveo da veliki broj genetičkih analiza za retke bolesti u Srbiji, do stupanja ovog zakona, nije obavljan u ustanovama tercijarne zdravstvene zaštite, niti su ih obavljali lekari, kako to predviđa novi zakon, već u univerzitetskim laboratorijama.

Zbog toga bi genetičari, "nastavljanjem sa pružanjem usluga hiljadama pacijenata koje se svake godine testiraju u ovim laboratorijama, kršili zakon, kao što će ga kršiti i svi oni biolozi uključeni u dijagnostiku naslednih i retkih bolesti, koji su zaposleni u laboratorijama u zdravstvenim centrima", upozorio je Stojković.

On je izrazio nadu da će zakonodavac, koji je propustio da konsultuje genetičku struku, u najskorije vreme izmeniti odredbe "na način koji menja ne samo ovo fundamentalno pogrešno zakonsko rešenje, već i ispravlja druge nepreciznosti, kontradiktornosti i nedorečenosti koje čine zakon u značajnoj meri neupotrebljivim".