Univerzitet u Slavonskom Brodu u Hrvatskoj je raspisao u junu konkurs za mesto spremača/spremačice. Tražili su tri osobe na određeno vreme, u trajanju od tri godine u punom radnom vremenu. Kako prenosi "SBplus", na konkurs se prijavilo više od trideset kandidata, pa je Univerzitet uveo pisani test pre pristupanja kandidata intervjuu za posao.

Test se sastojao od 20 pitanja, a nakon što se od njih tražilo da kratko napišu šta ih je motivisalo da se prijave na konkurs za ovaj posao, trebalo je da odgovore na pitanja u testu. Neka su se odnosila na osnovne informacije o Univerzitetu, neka na rad spremača, a neka su merila nivo inteligencije. Bilo je i bizarnih pitanja poput pitanja u kojem se traži da odredite u kom smeru se kreće dim iz voza, a vi znate da se električni voz kreće jednom brzinom, dok vetar duva drugom brzinom.

Ovo su pitanja:

 1. Napišite puno ime i adresu Univerziteta.
 2. Napišite dužnosti koje obavlja spremač/spremačica na Univerzitetu.
 3. Nakon što ste očistili učionicu, primetili ste kako je nakon predavanja ostao uključen projektor. Ako ste ostali sami u zgradi, šta ćete da uradite? Projektor nema prekidač za isključivanje.
 4. Koja vrsta podne obloge zahteva najviše vremena za održavanje čistoće? Pločice, parket, tepih ili laminat?
 5. Navedite barem tri različite vrste poslova koje spremačica obavlja svakodnevno.
 6. Šifru alarmnog sistema u zgradi Rektorata Univeziteta bi trebalo da ima: spremačica, domar, rektor, spremačica i domar ili svi gore navedeni?
 7. Radno vreme spremačica na Univerzitetu organizirano je u smenama. Početak radnog vremena prve smjne je u 6 sati, a završetak radnog vremena druge smene je u 20 časova. Prihvatate li takav raspored radnog vremena?
 8. Trebaju li spremačice da upozore studente na obavezu nošenja papuča na Univerzitetu u Slavonskom Brodu?
 9. Univerzitet u Slavonskom Brodu obavlja svoju delatnost na više lokacija i to na: manje od 4 lokacije; od 5 do 7 lokacija; na više od 7 lokacija?
 10. Spremačica na Univerzitetu u Slavonskom Brodu ne sme obavljati nikakve intervencije na: vodovodnim instalacijama; električnim instalacijama; plinskim instalacijama; niti na jednoj od navedenih instalacija?
 11. Univerzitet u Slavonskom Brodu osnovan je Zakonom o osnivanju Univerziteta u Slavonskom Brodu (NN 110/15) koji je doneo hrvatski sabor. Navedite ko je doneo Zakon o osnivanju Univerziteta u Slavonskom Brodu (NN 110/15) i kada (datum).
 12. Navedite datum (dan i godinu) kada je Univerzitet u Slavonskom Brodu počeo sa radom.
 13. Navedite ko je rektor Univerziteta u Slavonskom Brodu (naziv položaja / radnog mesta).
 14. Navedite naziv sastavnog dela Univerziteta u Slavonskom Brodu.
 15. U večernjem pregledu pre zaključavanja zgrade, uočili ste kako je u jednoj od kancelarija ostala uključena električna grejalica i upaljeno svjetlo. Šta ćete uraditi?
 16. Koji posao čišćenja se obavlja najređe tokom godine? Usisavanje podnih obloga; pranje podova u sanitarnom prostoru; pranje prozora ili pranje zidova u laboratoriji sa peračem visokog pritiska?
 17. Slikovni zadatak broj 1
 18. Slikovni zadatak broj 2
 19. Slikovni zadatak broj 3
 20. Električni voz se kreće na jug brzinom od 200 kilometara na sat. Vetar duva na sever brzinom od 150 kilometara na sat. U kom smeru se kreće dim iz lokomotive? Na sever; na zapad, ni u jednom smeru; na jug?

Pitanja pod brojevima 17, 18 i 19 su pitanja koja su vezana za geometrijske oblike i uočavanje razlika među njima. Da li znate odgovore na pitanja?

(MONDO)