Kako bi obezbedila veće prihode u budžetu, Vlada Srbije menja Zakon o akcizama i povećava trošarinu (akcizu) na pivo 24 dinara po litru, a uvodi na niskoalkoholna pića (do 5% alkohola), i to u iznosu od 21 dinar.

Kako je obrazloženo, taj namet se uvodi kako bi se uticalo na mlade da manje koriste ta pića. Sa ovim povećanem akcize, na koje se onda zaračunava i PDV, može se očekivati veća cena u prodavnicama za oko 10 odsto.

Vlada je predložila i da se povećaju i druge postojeće akcize. Tako će se akciza na olovni benzin poveća sa 50 na 52,5 dinara po litru a na bezolovni benzin sa 50 na 54 dinara.

Predlog je da se akcize na alkoholna pića uvećaju u proseku za dva odsto. Akciza na rakije od voća, grožđa ili vino, kako je predloženo, iznosiće 124 dinara po litru umesto dosadašnjih 121,89 dinara, a na rakije od žitarica 316, umesto 309,23 dinara.