Pušenje u Srbiji - na cigarete se potroši petina plate
Ilustracija MONDO/podaci JTI 

U susednoj Hrvatskoj, pušaći izdvajaju 16% na cigarete, a u Sloveniji 11%, izjavio je danas direktor korporativnih poslova i komunikacija kompanije JTI Goran Pekez na Samitu ministara finansija, guvernera i direktora poreskih uprava iz regiona, koji je organizovao NIN Fokus.

Ujedno, u regionu, paklica je najjeftinija u Makedoniji, gde košta 0,8 evra, a u Srbiji košta 1,4 evra. Zanimljivo je, navodi on, da je Makedonija najmanje pod udarom šverca, iako ima najveću proizvodnju duvana.

Govoreći o akciznom kalendaru koji ove godine ističe, Pekez je rekao da će po tom kalendaru u julu uslediti povećanje akciza u Srbiji dodajući da će uslediti razgovori sa Vladom Srbije kako bi ove godine bio donet novi akcizni kalendar za naredne četiri godine.

Pušenje u Srbiji - na cigarete se potroši petina plate
Ilustracija MONDO/podaci JTI 

Pekez je istakao da zemlje kandidati za članstvo u EU još napreduju prema EU standardima, gde je odnos akcize 90 evra na 1.000 paklica, ali mnoge zemlje u regionu još nisu blizu, niti moraju da budu s tim usklađene odmah po pristupanju u ovaj blok.

U regionu Zapadnog Balkana, kako je rekao, poresko opterećenje je 52 evra na 1.000 paklica u Srbiji, 86 evra u Hrvatskoj, u Albaniji recimo 40, a u Sloveniji 106 evra.

"Srbija ima cilj da do 2020. bude u EU, a do tada bi trebalo dostizati taj cilj. Ona ne mora da se uskladi odmah po pristupanju. To nije hitno. I Hrvatska je dobila prelazni period od četiri godine po ulasku u EU da se uskladi", rekao je Pekez.

Prema njegovim rečima, na Zapadnom Balkanu je problem što izdatak za cigarete ima značajno učešće u budžetu, i u tom smislu se mora misliti na poreska opterećenja i dozvoliti i prelazni period, budući da je veliki problem regiona siva ekonomija i ilegalno tržište duvanskih proizvoda.

Ilegalno tržište, kako je rekao, ubija duvandžije ističe on, smanjuje njihov prihod, od kojeg na kraju oni plaćaju akcize državi, dakle smanjuje direktno i prihod države.

Prema njegovim rečima, samo akcize na naftu i duvan čine četvrtinu budžetskih prihoda.

Pekez je naglasio da je samo JTI u regionu u 2015. uplatio 460 miliona evra državama po osnovu poreskog prihoda, osnosno akciza.

Pušenje u Srbiji - na cigarete se potroši petina plate
Ilustracija MONDO/podaci JTI 

Nelegalna trgovina je ozbiljan problem budući da u nekim zemljama regiona dostiže i do četvrtinu ukupnog tržista i da dovodi do godišnjih gubitaka u iznosu od oko 400 miliona evra na nivou Zapadnog Balkana.

"Svaka država je specifičan slučaj u pogledu kupovne moci i projektovanog poreskog prihoda, ali borba protiv nelegalne trgovine je svima zajednička,“ dodao je Pekez i pohvalio saradnju zemalja regiona u borbi protiv sive ekonomije.