Srbija se među 134 rangirane zemlje, nalazi na 34. mestu, dok je Slovenija na 47. mestu, Rumunija na 51, Hrvatska na 74, Bugarska je 114, Crna Gora je 121, Severna Mekadonija je na 125. mestu, a Bosna i Hercegovina je na 130. mestu.

Ocena bezbednosti u zemlji uzima u obzir tri osnovna faktora. Ti faktori su rat i mir, lična bezbednost i rizik od prirodnih katastrofa, uključujući jedinstvene faktore rizika koji potiču od kovid-19.

Svaki od ovih faktora zasnovan je na izveštajima za 2020. godinu koji su urađeni 2021. godine. Najbolje rangirane zemlje se nalaze u Evropi i Aziji.

Od prvih 20, devet se nalazi u Evropi, a četiri su severnoevropske - Island, koji je najbezbednija zemlja na svetu, Finska na petom mestu, zatim Norveška i Danska na sedmom i osmom mestu.

Na poslednjem, 134. mestu su Filipini.

(MONDO/Tanjug)