Birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu najkasnije do 22. februara, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije, da podnesu zahtev da se u jedinstveni birački spisak (JBS) upiše podatak da će na predstojećim parlamentarnim izborima glasati u inostranstvu, objavljeno je danas na sajtu Ministarstva pravde i državne uprave.

Taj zahtev obavezno mora da sadrži ime, prezime i ime jednog roditelja birača, jedinstveni matični broj birača, opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u zemlji, kao i podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećim izborima.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo (DKP) Srbije kome je podnet zahtev za upis u jedinstveni birački spisak dostavlja zatim zahtev nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlji.

Po donošenju rešenja i upisu tog podatka u jedinstveni birački spisak, birač se upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

U informaciji na sajtu Ministarstva ukazuje se na to da se u jedinstveni birački spisak za glasanje u inostranstvu može upisati samo lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak.

Ukoliko građanin nije upisan, a ima biračko pravo, neophodno je da se prethodno sprovede postupak upisa u jedinstveni birački spisak.

Zahtev za upis u jedinstveni birački spisak, istovremeno sa zahtevom za upis podatka da će birač glasati u inostranstvu, podnosi se DKP Srbije koji oba zahteva dostavlja nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi prema poslednjem prebivalištu podnosioca zahteva pre odlaska u inostranstvo, odnosno poslednjem prebivalištu jednog od njegovih roditelja.

Ministarstvo pravde takođe obaveštava birače koji imaju boraviste u inostranstvu da mogu preko DKP Srbije da podnesu opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njihovog prebivališta u zemlji zahtev za davanje obaveštenja o podacima koji su o njima upisani u jedinstveni birački spisak.

Uvid u jedinstveni birački spisak može se izvršiti i elektronskim putem na internet stranici Ministarstva pravde i državne uprave, unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju gradana.