Zbog različite koncentracije morske vode u slanim jezercima, boje svakog slanog jezera su takođe različite.

Žetva soli u Šandungu Kineski radio Internacional