Trenutno sve bolnice u Pekingu pokušavaju da prošire svoj ukupni kapacitet za prijem i lečenje, i ulažu najveće napore da prime i tretiraju pacijente s akutnim i hroničnim bolestima.

Promo 2  Promo