Predstojeći Samit Kine i Centralne Azije koji se održava 18. i 19. maja u Sijenu u Kini, šalje jasnu poruku da ne samo da Kina postaje globalna sila, nego i da je drugi prihvataju kao globalnu silu, više to nisu samo SAD koje mogu da žare i pale kako žele, I u kojim god delovima regiona ove planete žele. Sada Kina ima svoje interese i druge države to prepoznaju kao svoj interes, tako da to je garancija daljeg napretka ove zemlje – kaže u intervjuu za Kinesku medijsku grupu profesor doktor ekonomskih nauka Dejan Miletić.

Kako je istakao Miletić, Kina zdušno brani principe međunarodne politike i uvek je govorila da mora da se poštuje suverenitet zemalja, neotuđivost granica, da se uvažavaju partneri, da se na ravnopravnoj osnovi razgovara, dogovara. I mi to u Srbiji odlično znamo i poštujemo i nekako uvek imamo u vidu i kad analiziramo stvari i u geopolitici i u ekonomiji, jer jedna mala Srbija na ravnopravnoj osnovi sarađuje sa Kinom na obostrano zadovoljstvo. I to je onaj signal tako bi trebalo da svet izgleda, da se poštuju ne veličina i sama brutalna snaga nego jedan kredibilan odnos, ono što se dogovori da se realizuje, ono što je naš interes da se uvaži, da mi uvažimo i kineski interes itd. To je princip koji praktično daje nadu za neki novi svetski međunarodni poredak koji bi mogao da bude stabilniji i da nekako da nadu i malim državama i narodima da imaju svoju budućnost, a ne da moraju da se svrstavaju na jednu ili drugu stranu i na taj način se stvaraju pojačane tenzije i uslovi za neki globalni sukob.