Poštujte preporuke lekara, pojačajte ličnu i higijenu životnog prostora, često provetravajte prostorije i ostanite kod kuće.

Često perite ruke sapunom i vodom ili sredstvima za suvo pranje ruku na bazi alkohola. Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, pranjem ruku sapunom i vodom i čišćenjem ruku sredstvom za suvo pranje na bazi alkohola ubijate virus.

Pranje ruku treba da traje najmanje 20 sekundi.

Malu decu potrebno je nadzirati tokom pranja ruku.

Kada kašljete i kijete pokrijte usta i nos papirnatom maramicom ili povijenim laktom.

Maramicu odmah bacite u kantu za otpatke sa poklopcem i operite ruke na propisan način. Ovim se sprečava da se bakterije i virusi šire kroz vazduh i zadržavaju na površinama.

Ukoliko kijete ili kašljete u ruke, možete kontaminirati predmete, površine ili ljude koje dodirnete.

Izbegavajte da dodirujete oči, nos i usta.

Ukoliko se na vašim rukama nalazi virus, na primer zato što ste bili u blizini obolele osobe, možete se inficirati dodirivanjem očiju, nosa ili usta.

Držite se na odstojanju. Održavajte udaljenost od dva metra između sebe i drugih osoba.

Ukoliko sumnjate da ste zaraženi korona virusom javite se nadležnoj epidemiološkoj službi.

Poštujte mere Vlade Republike Srbije.