Kažu da je svačiji otisak prsta jedinstven, a unazad ga godinama policijski službenici koriste za identfikovanje počinioca krivičnih dela. Nedavno istraživanje je čak uspelo da otkrije preko otiska prsta da li je neko skorije koristio opojnu supstancu.

A sada, najnovije istraživanje otišlo je korak dalje. Španski naučnici su na pragu dokaza da slike otiska prsta mogu da predvide šizofreniju.

Španski istraživači su za tu svrhu iskoristili vrstu mašinskog učenja nazvanu konvoluciona neuronska mreža kako bi pronašli nepravilnosti u otiscima prstiju ljudi za koje se zna da imaju šizofreniju, a koje nisu bile prisutne kod ljudi bez te bolesti.

"Naši rezultati sugerišu da su otisci prstiju dragoceni izvori za dijagnozu neafektivne psihoze i da su izvodljivo sredstvo za postizanje ovog cilja", navodi se u studiji koju je sprovela FIDMAG "Germanes Hospitalaries Research Foundation" iz Barselone.

Na osnovu algoritama koji su nastali korišćenjem ovih neuronskih mreža, vrste računarskog sistema koji se koristi za analizu vizuelnih slika, istraživači su pregledali uzorke otisaka prstiju od 612 pacijenata sa neafektivnom psihozom (šizofrenija) i 844 zdrave osobe. Desni palac se pokazao kao najjači pokazatelj sa stopom tačnosti od 68 odsto.

"Iako maksimalna preciznost od 70 odsto ne pruža dovoljno preciznosti za besprekornu dijagnozu, slike otisaka prstiju mogu i dalje da budu značajne, posebno ako se kombinuju sa drugim izvorima informacija koji su već pokazali neku prediktivnu moć šizofrenije, kao što su genetika i podaci o slikama mozga", istakao je tim istraživača, što dalje može na vreme da utiče na razvoj ove bolesti.

Šizofrenija je ozbiljan mentalni poremećaj, a simptomi uključuju halucinacije, zablude i poremećeno razmišljanje i ponašanje koje narušava svakodnevnu funkciju.

(MONDO)