Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2022. godini podneto je 2.410 krivičnih prijava protiv maloletnika. Veću za izricanje krivičnih sankcija podneto je 1.618 predloga. Broj maloletnika kojima su izrečene krivične sankcije iznosi 1.213. 

"U 2022. godini, prema maloletnim učiniocima krivičnih dela, primenjeni su vaspitni nalozi: javni tužilac za maloletnike je u 183 slučaja primenio vaspitni nalog, a u 76 slučajeva sudija za maloletnike", objavljeno je na sajtu Republičkog zavoda za statistiku.

Kako se navodi, kao maloletni učinioci krivičnih dela smatraju se lica koja su u vreme izvršenja krivičnog dela imala navršenih 14 godina života, a nisu navršila 18 godina. Za krivično delo protiv života i tela izrečeno je 178 krivičnih sankcija. 

Za krivično delo protiv sloboda i prava čoveka i građana izrečene su 53 krivične sankcije. Protiv polne slobode izrečeno je 18 krivičnih sankcija. Za krivično delo protiv zdravlja ljudi izrečeno je 211 krivičnih sankcija. Najviše krivičnih sankcija je izrečeno za krivično delo protiv imovine. 

BONUS VIDEO: 

KAKVU PRESUDU MOŽEMO OČEKIVATI ZA MASAKR U RIBNIKARU? Stručnjaci odgonetnuli pravna pitanja: Roditelji spremaju kolektivnu tužbu! Kurir televizija

(MONDO)