Prošle nedelje obavljena je proba male mature, na kojoj su učenici imali priliku da se upoznaju sa procesom, načinom popunjavanja testova i drugim neophodnim detaljima za uspešnu realizaciju završnog ispita.

Nakon probnog završnog ispita, sprovedeno je i testiranje novog procesa organizacije završnog ispita. S obzirom na značaj uspešnog i transparentnog polaganja, kao i ocenjivanja testova, uveden je niz novina koje je neophodno isprobati radi neometanog funkcionisanja tokom završnog ispita koji će se sprovesti od 17. do 19. juna 2020. godine u terminu od 9 do 11 časova.

Ove godine je prvi put uspostavljen sistem realizacije završnog ispita koji je digitalizovan u svim procesima koji se tiču pripreme, pregledanja i obrade testova, navedeno je u saopštenju Ministarstva prosvete.

Uzimajući u obzir probleme koji su se prethodnih godina dešavali usled angažovanja spoljnih štamparija, ove godine je u skladu sa preporukom Zaštitnika građana obezbeđen profesionalni štampač kako bi se proces pripreme, štampanja i pakovanja testova obavljao centralizovano u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

Šifrovanje samih testova je takođe unapređeno i svaki test sadrži QR kod koji će na samom testu biti vezan za pojedinačnog učenika, što ceo proces čini anonimnim do kraja pregledanja. Ranije je u proces manuelnog šifrovanja i dešifrovanja testova bilo uključeno više od 5.000 šifranata, a digitalizacijom procesa to je izbegnuto.


TESTOVI U ZAPEČAĆENIM KUTIJAMA

Distribucija se obavlja u saradnji sa Poštama Srbije, testovi se dodatno pakuju u njihove zapečaćene kutije. Kompletan proces kontrolisaće i pripadnici policije. Nakon što učenici urade testove, testovi se upakovani po istom zapečaćenom principu, vozilima Pošte vraćaju u Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja.

U Zavodu je centralizovano skeniranje svih testova i od tog trenutka je ceo proces digitalizovan. Ovo je veoma značajan iskorak u odnosu na prethodne godine kada su nastavnici testove u papirnoj formi pregledali u školama, što je zbog više faktora dovodilo do eventualnih grešaka koje će se digitalizacijom izbeći.

POSEBAN SOFTVER ZA OCENJIVANJE

Softver, koji je napravljen specijalno za ovu namenu, pitanja zatvorenog tipa pregledaće automatski, a pitanja otvorenog tipa slaće ovlašćenim nastavnicima da pregledaju putem računara.

Nastavnici neće znati čiji test pregledaju, a svako otvoreno pitanje će biti poslato da ga pregledaju dvoje nestavnika kako bi se obezbedila nepristrasnost i izbegle eventualne greške u pregledanju. Ovakvim postupkom se postiže maksimalna transparentnost i objektivnost u pregledanju testova, a štedi se i vreme koje nastavnici treba da utroše za pregledanje.

Osim manje potrebnog vremena za pregledanje, za realizaciju celog procesa je potreban i manji broj nastavnika s obzirom da se zatvorena pitanja pregledaju automatski. Do sada je u završnom ispitu učestvovalo 7.800 nastavnika (2.600 nastavnika po testu), a ove godine će taj broj biti znatno manji.

I ZA KRAJ...

Nakon realizacije probnog završnog ispita pristupa se pripremi finalizacije kompletnog novog sistema i svih njegovih procesa, uključujući serverske i mrežne preduslove, kako bi testiranje koje će se na nivou cele zemlje sprovesti od 17. do 19. juna prošlo uspešno i transparentno.

Inače, rezultati testa iz matematike koji je održan u okviru probe male mature, objavljeni na sajtu , a svaki učenik može pristupiti tom sajtu i pogledati test uz identifikacioni broj i lozinku koja se nalazi na identifikacionom obrascu za učenike.

Rezultati sva tri testa završnog ispita biće objavljeni 23. juna na sajtu.

Za razliku od prethodne godine kada su učenici i roditelji morali da idu u školu i traže test na uvid kako bi procenili da li ima osnova za žalbu, sada će to moći da procene onlajn uvidom u testove.