Svake godine, na hiljade mladih ljudi u Srbiji polaže vozačke ispite koji se sastoje od teorijskog i praktičnog dela. Mnogi tvrde da baš teorijski deo zadaje najviše muka perspektivnim vozačima, pogotovo kada se javi zadatak koji se u praksi retko dešava.

Pre nego što pogledajte video koji će vam dati odgovor, recite nam u anketi ko ide prvi, a ko poslednji, ukoliko semafora nema, ili nisu u funkciji? Obratite pažnju na detalje.

Anketa

Ko ima prvenstvo prolaza?