Pravni fakultet je prvi najavio da je prihvatio da državna matura koja je planirana za 2024. godinu bude jedini uslov za upis na ovu visokoškolsku ustanovu, što znači da brucoši u školskoj 2024./25 godini neće polagati prijemni ispit. Ipak, do promena će doći tek nakon uvođenja takve vrste mature, i to od sledeće godine. Ovo nije jedini fakultet koji se odlučio na ovakav korak, te će državnu maturu umesto prijemnog ispita priznavati i Šumarski, Biološki i Geografski fakultet u Beogradu.

Dekanat Šumarskog fakulteta je objavio ključan razlog za ukidanje prijemnog ispita jeste smanjenje broja upisanih studenata na većini studijskih programa, te postoji bojazan da bi se dodavanje prijemnog ispita još negativnije odrazilo na zainteresovanost budućih brucoša.

Još tri fakulteta ukidaju prijemni

"Što se tiče upisa studenata na studijske programe Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu za školsku 2024/2025. godinu, polaganje prijemnog ispita nije predviđeno kao jedan od elemenata za rangiranja i upisa studenata. Ukoliko zainteresovanost učenika za naše studijske programe bude rasla u narednom periodu, razmotrićemo uključenje testa sklonosti ili drugih ispita u postupak rangiranja i upisa studenata, i o tome pravovremeno obavestiti Univerzitet u Beogradu" rečeno je.

Sa Biološkog fakulteta tvrde da će slični studijski programi koji pripadaju uniji Prirodno-matematičkih fakulteta imati isti princip rangiranja i provere maturanata. Naime, predlog za vrednovanje državne mature razlikuje se od tipa škole koju su budući studenti pohađali, te ukoliko su završili Opštu maturu prosečan uspeh iznosi 40% vrednovanja, uspeh na testu iz Maternjeg jezika i Matematike po 10% , dok će uspeh iz jednog od navedenih predmeta sa Liste opšteobrazovnih predmeta: Biologija, Hemija, Fizika, Geografija biti vrednovan sa 40%.

"Geografski fakultet ne namerava da organizuje prijemni ispit za buduće studente kada bude zaživela Državna matura. Osim uspeha iz srednje škole koji nosi 40% bodova, vrednovaće se i matematika i srpski jezik sa po 20%, te geografija, ali i ostali predmeti iz kojih se polaže DM (biologija, fizika, hemija, istorija...) sa takođe 20%. Nagrade na takmičenjima koje priznaje Geografski fakultet će biti dodatnih 20%", rečeno je na Geografskom fakultetu.

Neki će i dalje imati prijemni ispit

Za sada, FPN i Učiteljski fakultet i dalje čekaju odluku nastavno-naučnog veća. Iako mnoge visokoškloske ustanove odustaju od prijemnih ispita, pojedini fakulteti i dalje neće moći da odaberu buduće studente bez prijemnog ispita koji prikazuje njihove posebne sklonosti i sposobnosti. Shodno tome, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja i Medicinski fakultet u Beogradu zadržaće prijemne ispite.

Na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja uspeh u školi vrednovaće se sa 30%, državna matura sa 20%, a ispit za proveru posebnih sklonosti i sposobnosti sa 50%. Slična situacija je i na Medicinskom fakultetu.

"Medicinski fakultet u Beogradu zauzeo je stav da državna matura treba da ima sertifikacioni karakter i pokaže uspeh kako nekog srednjoškolca, tako i škole koju je završio, ali za upis na Medicinski fakultet potrebna je dodatna provera znanja koja će biti organizovana kroz test sklonosti iz biologije i hemije. Medicinski fakultet se zalaže da značaj tog ispita treba da bude veći nego što je predloženo, tj. da prilikom upisa "nosi" 50 bodova, o čemu se još uvek razgovara sa Ministarstvom prosvete", rečeno je u ovoj ustanovi.

Kako su dodali, pitanja za test sklonosti trebalo bi da sastavljaju, kao i do sada, profesori medicinskih fakulteta u Srbiji, članica Zajednice medicinskih fakulteta Srbije, pa tvrde da samo takav pristup upisu garantuje da će Medicinski fakultet ostati na ovom nivou kvaliteta i da će upisivati najkvalitetnije kandidate.

"Prilikom donošenja ove odluke, Fakultet se rukovodio i analizom koju je uradio prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta prof. Dušan Popadić, koja je pokazala nisku korelaciju između uspeha u školi i uspeha na prijemnom ispitu tokom nekoliko prethodnih godina. Ta analiza pokazala je da jedne godine čak 36 vukovaca nije prošlo prag znanja i zbog toga se Medicinski fakultet sve vreme i zalaže da se zadrži provera znanja u vidu testa sklonosti", zaključuju sa Medicinskog fakulteta.

Podsetimo, državna matura je novina koja očekuje sve buduće brucoše i maturante srednjih škola u Srbiji. Ovu promenu najavio je ministar prosvete Branko Ružić sredinom decembra prošle godine, a projekat će početi 2023/24. godine, dok ga je on okarakterisao kao reformski iskorak u obrazovnom sistemu.

Kako je naveo ministar tada, državna matura omogućiće jednakost i pravičnost i da u poznatom okruženju, u svojim matičnim školama svršeni srednjoškolci polažu državnu maturu, kao i da iz svojih matičnih škola apliciraju za više visokoškolskih ustanova na državnim ili privatnim univerzitetima u Srbiji.

(MONDO/Telegraf)