On je u objavi stavio sliku znaka i napisao: "Koliko godina vozim, ovo nikad video nisam, a kažu da ga ima svuda. Šta ovo znači?". 

Kao odgovor su se nizali komentari: 

"Nemoj više da voziš... Ili vozi mnogo više". Drugi su mu poručivali da ovo zna svako ko je položio vožnju od šezdesetih naovamo. Međutim, u mini anketi koju smo obavili, ispostavilo se da mnogo ljudi nikad nije videlo ovaj znak, a redovno voze automobil. 

Naime, ovaj znak predstavlja prestanak svih zabrana i ograničenja. Zapravo označava mesta na putu odakle prestaju da važe odgovarajuća ograničenja i zabrane, koje su pre tog mesta uspostavljene saobraćajnim znakovima zabrane i ograničenja, postavljenim na tom putu.

Bilo da je u pitanju ograničenje brzine, zabrana preticanja, itd... sve to prestaje nakon ovog znaka.

Inače, vozači koji dugo vremena imaju vozačku dozvolu se često susreću sa saobraćajnim znakovima koje ne poznaju, zaboravili su ih ili ih pak nikada nisu naučili. Jedan od tih znakova je i znak koji predstavlja prestanak zabrana i ograničenja.

Znakovi pružaju učesnicima u saobraćaju potrebna obaveštenja o putu kojim se kreću, nazivima mesta kroz koja prolaze i udaljenosti od tih mesta. Takođe, daju informacije o prestanku važenja znakova izričitih naredbi kao i druga korisna obaveštenja.

(MONDO/Krstarica)