Slušaj vest

Pre sedam godina žena iz Beograda podvrgla se operaciji promene pola. Te 2017. dobio je novo ime, jmbg, ličnu kartu, vozačku dozvolu, pasoš... Postao je muškarac (40) i ne želi nikad više da se seti prethodnog identiteta i da bilo kome objašnjava ko je bio ranije. Iz tog razloga otišao je u junu 2024. u Srednju grafičku školu na Novom Beogradu kako bi izvadio diplomu na novo ime. Međutim, u ustanovi su se oglušili o njegovo pravo

"Otišao sam u školu jer ne želim da svakom potencijalnom poslodavcu objašnjavam da sam imao operaciju promene pola. Ne mora i ne treba to svako da zna. To je moja privatna stvar. Kad sam došao u školu rečeno mi je da oni to po zakonu ne mogu da urade i da na diplomi mora da stoji ime i jmbg koji su bili kad sam završio školu", započeo je razgovor za MONDO naš sagovornik. 

Istakao je da nije imao problem kad je vadio druga nova dokumenta i da mu je čak i staž u PIO fondu koji je imao pre operacije povezan sa sadašnjim identitetom. 

"Ako nisam imao problem sa ostalom dokumentacijom, ne vidim razlog da imam problem da izvadim diplomu na novo ime naročito što mi je veoma važno da ne moram nikome da objašnjavam svoju prošlost, a i ta osoba više ne postoji. U školi su insistirali da ne mogu po zakonu da izvrše promenu", zaključio je razgovor za naš portal sagovornik koji je zamolio da ostane anoniman.

Ministarstvo prosvete o problemu izdavanja diplome

Iz Ministarstva prosvete su za MONDO objasnili da su ustanove obrazovanja u obavezi da licima koja su u matičnim evidencijama promenila podatke koji se odnose na ime, pol, matični broj, izdaju javne isprave sa novim podacima.

"Ovaj institut je regulisan Zakonom o matičnim knjigama, Zakonom o ličnoj karti, Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, Zakonom o zabrani diskriminacije", naveli su iz Ministarstva. 

Dodali su da je potrebno da lice ustanovi dostavi dokumentaciju kojom dokazuje da li su sve promene (imena, pola, matičnog broja) unete u matičnu evidenciju.

Objašnjenje kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti

Iz kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti su za portal MONDO objasnili da su još pre nekoliko godina dali preporuku mera za ostvarivanje ravnopravnosti svim Univerzitetima u Srbiji da preduzmu sve mere kako bi fakulteti u sastavu Univerziteta, osobama koje su nakon sticanja diploma promenila ime usled prilagođavanja pola (transpolne osobe), na njihov zahtev izdavali nove diplome i druge javne isprave čije je izdavanje u nadležnosti fakulteta, u kojima će biti navedeno njihovo novo ime, i to na brz, transparentan i pristupačan način, poštujući domaće i međunarodne standarde u domenu zaštite transpolnih osoba od svih oblika diskriminacije.

"Dakle, ova obaveza škola i fakulteta proizlazi iz opšte zabrane diskriminacije koja proističe iz Ustava Republike Srbije i Zakona o zabrani diskriminacije. Osobe koje su promenile pol imaju opravdan interes da javne isprave koje koriste u pravnom saobraćaju, uključujući i diplome o stečenom obrazovanju, glase na njihovo novo ime, usklađeno sa njihovim novim polnim identitetom jer se time obezbeđuje da promenu pola potpuno integrišu u svoj lični i profesionalni život", istakli su.

Kao se navodi iz kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti pri tome treba imati u vidu da samo ime redovno nosi obeležje pola, tako da nepodudarnost u imenu koje je označeno u diplomi i u javnoj ispravi kojom se u pravnom saobraćaju dokazuje identitet objektivno može da dovede do kršenje prava na privatnost i diskriminacije u svim onim situacijama u kojima lice podnosi diplomu kao dokaz svog obrazovanja, kao što je zapošljavanje, nastavak školovanja i slično.

"S tim u vezi, važno je i ukazati na potrebu da se problem izdavanja novih dokumenata sagledava u kontekstu ukupnog društvenog položaja transpolnih osoba, jer je poštovanje ljudskih prava ove grupe ljudi dugo bilo ignorisano i zanemarivano, iako su problemi sa kojima se oni suočavaju ozbiljni i specifični", napomenuli su.

Objasnili su da je Zakonom o matičnim knjigama regulisano pitanje promene oznake pola u javnim ispravama, ali pitanje promene imena na diplomama o stečenom obrazovanju, usled promene pola, nije zakonom izričito regulisano.

"Međutim, mišljenja smo da postojeće odredbe omogućavaju da se transpolnim osobama izda diploma sa novim imenom, ukoliko osoba podnese valjanu javnu ispravu koja dokazuje promenu imena i potvrđuje da je reč o istoj osobi.Svakako, ukoliko bi se ovo pitanje izričito regulisalo zakonom to bi doprinelo pravnoj sigurnosti i unapredilo položaj transpolnih osoba", naveli su.

Iz kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti ističu da transpolne osobe koje žele da dobiju diplomu na novo ime treba da se obrate obrazovnoj ustanovi na kojoj su stekli diplome, kako bi im se izdala nova diploma koja glasi na njihovo ime a na osnovu podataka koju vodi ustanova.

"U slučaju da naiđu na prepreke u tom procesu, treba da se obrate nama, Povereniku za zaštitu ravnopravnosti. Međutim, prema našoj dosadašnjoj praksi, češće su nam se obraćale visokoškolske ustanove i srednje škole, tražeći od nas savet kako da, u okvirima postojećih propisa, ovim osobama izdaju diplome sa novim imenom", objasnili su za portal MONDO.

Sa kojim se sve problemima u smislu ličnih dokumenata susreću osobe koje promene pol ili su u postupku promene pola?

Treba imati u vidu da pravo na promenu oznake pola u ličnim dokumentima imaju, ne samo osobe koje su operativnim putem prilagodile pol već i nakon jednogodišnje hormonske terapije, uz potpis lekara endokrinologa i psihijatra.

"Možda se u najnepovoljnijem položaju nalaze osobe koje su u procesu tranzicije, kada dolazi do promena u izgledu i nepodudaranja sa fotografijom odnosno podacima o polu iz postojećih ličnih dokumenata. Transpolne osobe često su izložene diskriminaciji, netoleranciji i otvorenom nasilju. Uskraćuje im se ili otežava ostvarivanje nekih osnovnih ljudskih prava, uključujući pravo na bezbednost, pravo na nepovredivost psihičkog i fizičkog integriteta i pravo na zdravstvenu zaštitu.

Iako je u pitanju veoma mala i raznolika zajednica, svi društveni akteri moraju da pruže podršku i preduzmu sve mere, svako u okviru svojih nadležnosti, kako bi transpolne osobe u Srbiji uživale sva prava koja su građanima i građankama garantovana, bez diskriminacije. Takođe, važno je imati u vidu da je za transpolne osobe od izuzetne važnosti da, nakon promene pola, imaju mogućnost da promene i svoj pravni i socijalni status i usklade ga sa svojim rodnim identitetom", zaključili su za MONDO iz kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti.

BONUS VIDEO: 

"PROMENA POLA JE FIZIČKI BESPOVRATAN POTEZ"  Kurir TV