"Obavestili smo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je zaduženo za platne razrede da se visokoškolski sektor već finansira po studentu, a ne po zaposlenom, a da u naučnom sektoru već ima platnih razreda", kazao je Belić na sednici Senata Univerziteta u Beogradu.

Belić je istakao da uvođenje platnih razreda "ako je ono uopšte i moguće" treba da se odloži ili da se tome uopšte ne pristupi zbog izuzetnosti ova dva sektora.

"Situacija je relativno jasna, s tim što Ministarstvo državne uprave to treba da prihvati", naveo je Belić.

O racionalizaciji u prosveti po kojoj treba da se smanji broj zaposlenih za 6,5 odsto u odnosu na decembar 2013. godine, Belić je kazao da su ta dva sektora izdvojena iz ograničenja zapošljavanja, te da bi to značilo da treba da se smanji broj pomoćnog osoblja što bi "onemogućilo normalno funkcionisanje".

Ministar prosvete Srđan Verbić je još u novembru govorio da se platni razredi spremaju a da će u međuvremenu sva pitanja regulisati novi kolektivni ugovor.

Ni to tog kolektivnog ugovora se nije došlo ni u februaru 2015, jer su sindikati odbili da potpišu kolektivni ugovor pre pet dana i  o njemu se sa prosvetarima koji su delom u štrajku, još pregovara.

OGROMAN PRITISAK U AFERI INSTITUT

Državni sekretar istakao je i da zaposleni Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo trpe ogromne pritiske nakon "što je privatna firma pokušala da preuzme insitut", te dodao da je država potpuno stala u odbranu Instituta.

"To je neprimeren i izvan svakog mozga nasrtaj koji će država sprečiti, ali u tom procesu treba izdržati, jer zaposleni već trpe ogromne pritiske, a šteta je prouzrokovana", rekao je on.

Na sednici je rečeno i da je Univerzitet za upis na visokoškolske ustanove u 2015/2016. godini tražilo oko 25.000 mesta, od čega bi između 60 i 70 odsto trebalo da bude budžetskih.

Rektor Univerziteta u Beogradu Vladimir Bumbaširević kazao je da Univerzitet daje potpunu podršku Institutu i pročitao saopštenje Veća Instituta u kome je navedeno da je "upadom ugrožen integritet i naučni rad svih istraživača".

O NAVODNOM PLAGIJATU NA SLEDEĆOJ SEDNICI SENATA

Upitan kada će se Univerzitet razmatrati navode o plagijatu doktorskog rada gradonačelnika Beograda Siniše Malog, Bumbaširević je odgovorio da će to "verovatno biti na dnevnom redu na sledećoj sednici Senata".

Na sajtu Peščanika 9. jula objavljen je tekst u kojem se navodi da je 33 odsto ili više teksta doktorskog rada gradonačelnika Beograda Siniše Malog odbranjenog na Fakultetu organizacionih nauka (FON) plagirano.

Mali je 2013. godine odbranio doktorsku tezu pod nazivom "Kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije – teorijske koncepcije i iskustva Srbije".

Gradonačelnik je odbacio navode o plagijatu i dodao da "stoji iza svoje disertacije".