Hrvatska i Finska, kao i Holandija i Kanada, prve su učesnice pilot projekta za razvoj digitalnog pasoša na mobilnom telefonu, čiji je krajnji cilj korišćenje najnovije tehnologije za olakšanje putovanja i poboljšanje bezbednosti putnika. Hrvatski građani će među prvima u Evropskoj uniji moći da koriste digitalni pasoš u svom digitalnom novčaniku na svom mobilnom telefonu. Digitalna putna isprava omogućiće građanima da, na primer, unapred najave dolazak u neku državu i na taj način maksimalno skrate vreme prelaska graničnih prelaza.

Projekat u Hrvatskoj sprovode MUP i AKD, u kojima objašnjavaju da je reč o zahtevnom projektu, u kojem tek predstoji razvoj i brojna testiranja, zbog čega je Evropska komisija odobrila finansiranje u iznosu od skoro 2,3 miliona evra, piše Jutarnji list.

Podaci kao u pasošu

Hrvatski građani od 2009. godine koriste ePasoš, čija se sigurnost trenutno zasniva na proveri autentičnosti ličnih podataka u fizičkom i elektronskom obliku. To znači da su digitalizovani podaci sačuvani u čipu pasoša identični odštampanim podacima u knjižici pasoša. Izuzetak su biometrijski podaci.

Kako pojašnjavaju u AKD-u, pilot-projekti koje će provoditi Hrvatska i Finska, te Holandija i Kanada, za cilj imaju implementaciju digitalne putne akreditacije, čija je virtualna komponenta vezana uz digitalni pasoš, odnosno sadrži delimično kopiju biografskih i biometrijskih podataka lica koji se nalaze u ePasošu. To će omogućiti identifikaciju putnika samo na temelju virtualne komponente digitalne putne akreditacije.

Lakši prelazak granice

Potaknuti pandemijom, ICT industrija i vlade istražuju načine lakšeg  korišćenja digitalnih informacija o pasošima, kako bi im omogućili lakši prolazak graničnih prelaza, posebno na aerodromomima. To je iniciralo različita rešenja, ali cilj je standardizacija izdavanja putnih isprava u digitalnom formatu.

Kako bi se osigurao visok nivo sigurnosti, pristup se temelji na "hibridnom" konceptu, u kojem će se putna u digitalnom formatu sastojati od virtualne komponente koja sadrži digitalni prikaz identiteta i jedne fizičke komponente koja je na siguran način povezana s virtualnom komponentom. AKD takođe radi na uspostavljanju i razvoju nove generacije međunarodno sertifikovanog apleta za novu e-ličnu kartu, kao sredstva za kreiranje kvalifikovanog elektronskog potpisa.

(MONDO)