“Transferima lica o kojima je u ovom programu reč u treće zemlje prethode detaljne evaluacije njihovih ponašanja, krivično-pravne odgovornosti, kao i ukupna bezbednosna procena shodno kojoj se odluke o transferu donose”, saopštila je Vlada Crne Gore.

Imajući u vidu činjenicu da resocijalizacija podrazumeva integrisanje u društvenu sredinu, boravak ovog lica ne pada na teret poreskih obveznika Crne Gore.

Osoba o kojoj je reč će nakon određenog vremena biti slobodna da odabere zemlju daljeg boravka.

Crna Gora se priključila ovoj inicijativi, vodeći se principima solidarnosti i humanosti, na šta nas obavezuje članstvo u savetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, a posebno humanitarni karakter ovog programa.

Crnogorska vlada podseća da u ovom humanitarnom programu resocijalizacije, koji ima za cilj povratak porodici, punu socijalizaciju i integraciju u društvo, Crna Gora učestvuje zajedno sa velikim brojem zemalja među kojima su, između ostalih, Njemačka, Italija, Rusija, Mađarska, Slovačka, Bosna i Hercegovina...

Abdul Aziz Abdulah Ali el Saudi (41), koji je Iz Gvantanama prebačen u Crnu Goru, osumnjičen je da je bio "trener bombašima Osame bin Ladena" u Avganistanu.

Obrazloženo je da je od 2010. "predstavljao zanemarljivu pretnju po SAD" i da je "od svojih branilaca uvek tražio mogućnost da nastavi obrazovanje".

Jemenac se odlično služi engleskim jezikom, a u zatvoru je studirao dva programa - matematiku i engleski jezik, prenose crnogorski mediji.