Direktor Direkcije za javnu bezbednost u Ministarstvu unutrašnjih poslova Makedonije, Gorančo Savovski, nakon sastanka sa predstavnicima policija Austrije, Slovenije, Hrvatske i Srbije objasnio je, prema makedonskim medijima, da će zabrana ulaska u zemlju važiti i za osobe koje pokušavaju da putuju uz davanje lažnih podataka o identitetu i državljanstvu.

Savovski nije želeo da govori o tome da li će se i Grčka priključiti novim merama za smanjenje talasa izbeglica na balkanskoj ruti.

On je naglasio da će u svakom slučaju makedonske vlasti na granici sa Grčkom primeniti nove mere.

Od sredine novembra Makedonija na svoju teritoriju propušta još samo izbeglice iz Sirije, Avganistana i Iraka, zemalja u kojima nije bezbedno živeti.

U januaru je Skoplje dodatno ograničilo mogućnosti za ulazak izbeglica odobravajući prelazak granice samo izbeglicama koje nameravaju da podnesu azil u Austriji ili Nemačkoj.