Ta uslugu, nazvana "cash back" će biti moguća u svim prodajnim objektima koji imaju POS terminale, a plaćanje karticom i podizanje gotovine obavljaće se jednim korišćenjem kartice.

Elektronsko plaćanje uskoro na Portalu eUprave

Maksimalni iznos gotovine koja se može podići uređuje pravilima rada kartičnih sistema, pri čemu trgovac može odrediti i niži iznos, o čemu je dužan da obavesti potrošača.

NBS je podsetila da prema pravilima rada kartičnih sistema najčešće se ne propisuje minimalna vrednost robe koja se kupuje kao uslov da bi se isplatio gotov novac.

"Cash back" usluga ne zahteva izdavanje posebnog odobrenja trgovcima jer ne predstavlja platnu uslugu na koju se primenjuje Zakon o platnim uslugama.

"Uvereni smo da će stvaranje uslova za pružanje ove usluge doprineti većoj upotrebi platnih kartica i drugih savremenih oblika plaćanja, uz smanjenje obima sive ekonomije i podsticanje učešća građana u korišćenju finansijskih usluga, što su pretpostavke stabilnog i održivog privrednog rasta", navodi se u saopštenju NBS