NBS - Stabilna inflacija, ne menja se referentna stopa
Ilustracija MONDO 

Kako se navodi u saopštenju NBS, posle ovogodišnjeg minimuma u aprilu, inflacija se, očekivano, vratila u granice cilja i u avgustu je iznosila 2,6 odsto, a Izvršni odbor očekuje da će se međugodišnja inflacija i u naredne dve godine kretati u granicama cilja.

U srednjem roku kretanje inflacije biće pre svega opredeljeno postepenim rastom agregatne tražnje. Održavanje postignute cenovne stabilnosti u narednom periodu očekuju i finansijski sektor i privreda, o čemu svedoče njihova inflaciona očekivanja usidrena oko cilja od 3 odsto i za godinu, i za dve godine unapred.

Evo zašto ne mora da pojeftini gorivo

Ekonomija Srbije snažno raste od početka godine, po najvišoj stopi u poslednjih deset godina, čemu doprinosi i prethodno ublažavanje monetarne politike NBS.

Prema oceni Izvršnog odbora, privredni rast u ovoj godini iznosiće preko 4 odsto, uz visok doprinos investicija, koje će i u narednom periodu omogućiti nastavak dinamičnog rasta izvoza prerađivačke industrije.

Rast investicija podržan je i povoljnim uslovima finansiranja i rastom kreditne aktivnosti.

Takođe, neto priliv stranih direktnih investicija, koji više nego u punoj meri pokriva deficit tekućeg računa platnog bilansa, doprinosi smanjenju spoljne neravnoteže u srednjem roku preko uticaja na rast izvoza.

Izvršni odbor smatra da je opreznost u vođenju monetarne politike i dalje potrebna, pre svega imajući u vidu dešavanja u međunarodnom okruženju.

Ipak, Izvršni odbor ističe da je otpornost naše privrede na eventualne negativne uticaje iz međunarodnog okruženja povećana zahvaljujući povoljnijim makroekonomskim pokazateljima i izgledima za naredni period.