Iznosi gradskih podsticajnih sredstava koji se dodeljuju pčelarima su u rasponu od 36.000 do 150.000 dinara.

Prema planu, ukupno je za ovu vrstu podrške obezbeđeno 30 miliona dinara.

Zahtevi 36 pčelara su odbijeni, dok se 145 pčelara našlo ispod crte pa na podsticaje mogu da računaju samo u slučaju da neko od dobitnika odustane.

Javni poziv za dodelu sredstava je raspisan 4. marta ove godine, a sredstva su bila namenjena za nabavku nove opreme: košnica, vaga, presa, sušara za polen, mlinova za šećer mešalica, topionika itd.

Pravo na podsticaje su imala fizička lica, nosioci registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva. Pored toga bilo je potrebno da podnosilac ima prebivalište na teritoriji grada Beograda, da je izvršio obeležavanje pčelinjih društava, i registraciju pčelinjaka najmanje 5, a najviše 500 košnica, da je poljoprivredno gazdinstvo na teritoriji Beograda, da nije koristio druga podsticajna sredstva.

Sredstva će dobitnicima biti isplaćena kada korisnik nabavi potrebnu opremu, dostavi račun i otpremnicu o izvršenoj nabavci, dokaz o izvršenom prenosu korisnika sredstava i dostavi fotokopiju garantnog lista.

(MONDO/Tanjug)