Pomeranja starosnih granica i potrebnog staža za penzionisanje ušla su u mirniju fazu i kako zakon predviđa trajaće sve do 2032. godine. Od ovog januara žene će raditi dva meseca duže.

Umesto za pola godine, kao ranije, starosna granica za žene pomera se za samo dva meseca. U prevremenu penziju, zbog kaznenih poena, nikome se ne žuri.

"Kada su u  pitanju žene, za prevremeno penzionisanje će biti potrebno 39 godina i osam meseci staža osiguranja, a tu penziju neće moći da ostvare bez navršenih 59 godina", kaže direktor Beogradske filijale Fonda PIO Ivan Todorović i dodaje da muškarci u prevremenu penziju mogu sa 40 godina staža i 59 i po godina života. U starosnu odlaze kao i pre, dok će žene to moći sa 63 godine i četiri meseca. I pored smanjenja stope doprinosa za pola procenta očekuju se da će naplata porasti za 7.7 odsto.

"Imamo stalni trend povećanja izvornih prihoda Fonda doprinosa iz PIO i smanjivanja dotacije iz budžeta Republike Srbije. Budžet penzijskog fonda u 2022. je gotovo 790 milijardi dinara, planirana dotacija iz budžeta je samo 15.8 odsto", ističe direktorka Republičkog PIO fonda Dragana Kalinović.

U Ministarstvu finansija procenjuju da će i zbog privrednog rasta udeo penzija u BDP-u i dalje padati. Za januarsku povišicu i jednokratnu pomoć obezbeđeno je 68 milijardi dinara.

(MONDO/RTS)