Naslednici imovine i novca, deca i najbliži srodnici, često se nađu u nedoumici šta treba da učine s dospelom, a neisplaćenom penzijom koja je stigla nakon smrti penzionera. Da li se taj novac vraća penzijskom fondu, ili, ipak, pripada onima koji su ostali kao naslednici.

I dok se ranije dešavalo da se naslednicima „osladi“ da godinama posle smrti primaoca penzije, nastave da je podižu, danas je ta mogućnost svedena na minimum, jer matičari imaju zakonsku obavezu da Fond PIO o smrti penzionera obaveste u roku od tri dana od dana izdavanja izvoda iz matične knjige umrlih. U Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da je sva imovina, pa i neisplaćene penzije po smrti korisnika, predmet ostavinske rasprave, i pripadaju zakonskim naslednicima. To podrazumeva sprovođenje ostavinskog postupka, kako je zakonima i regulisano.

Fond postupa u skladu sa rešenjem o nasleđivanju. Dakle, dospeli, a neisplaćeni iznosi penzija, koji pripadaju korisniku do njegove smrti, isplaćuju se nasledniku koji je utvrđen pravnosnažnim ostavinskim rešenjem nadležnog suda.

Šta je potrebno za ostavinsku raspravu?

PIO fond saopštio je da potvrdu o neisplaćenim penzijama do datuma smrti korisnika za potrebe ostavinskog postupka izdaje filijala PIO koja je vršila isplatu penzije korisniku. "Ne postoji obrazac zahteva, već ga je potrebno napisati u slobodnoj formi i predati na šalteru nadležne organizacione jedinice Fonda PIO, a potvrda će biti poslata na adresu navedenu u zahtevu. Od dokumentacije je potrebna kopija izvoda iz matične knjige umrlih i lična karta podnosioca zahteva na uvid" - navode iz PIO fonda, prenosi Telegraf.

U slučaju da Vam je već zakazano ročište, postoji mogućnost da se obratite direktno službi za isplatu penzija u nadležnoj filijali. Ukoliko niste u mogućnosti da dođete u filijalu, možete uputiti zahtev za izdavanje potvrde o neisplaćenim penzijama poštom na adresu nadležne filijale Fonda PIO.

Šta posle ostavinske rasprave?

Po okončanju ostavinske rasprave, potrebno je dostaviti ostavinsko rešenje službi isplate penzija u filijali fonda koja je isplaćivala penzije. Potrebno je dostaviti i penzijski ček, kopiju lične karte lica kome će se izvršiti isplata dospelih neisplaćenih penzija i podatke o broju tekućeg računa zakonskog naslednika na koji treba izvršiti uplatu.

Dakle, naslednik u ovom slučaju treba PIO fondu da dostavi svoj broj tekućeg računa na koji će mu se dospela, a neisplaćena očeva/majčina penzija uplatiti. Upitani, šta u slučaju ako pokojnik nema naslednike ili se niko ne javi da se novac raspodeli, da li u tom slučaju sve ostaje PIO fondu, odgovaraju da dok god se ne donese sudsko rešenje o nasleđivanju u kome su utvrđeni zakonski naslednici - nema isplate. Odnosno dospeli, a neisplaćeni iznosi penzije ostaju na računu fonda.

BONUS VIDEO: Iz PIO Fonda detaljno o POVEĆANJU penzija!

SVE POTREBNE INFORMACIJE ZA PENZIONERE: Podeljeno u grupe, OVA STVAR JE PRESUDNA! Iz PIO Fonda detaljno o POVEĆANJU penzija Kurir televizija

(Mondo/Blic/M. Š.)