Jedna od bitnih stavki koje treba proveriti pre odlaska na odmor, pogotovo ako putujete u inostranstvo jeste - da li banka koja vam je izdala platne kartice posluje u zemlji u kojoj planirate da boravite? Međutim, čak i ako je reč o banci iste grupacije, može vam biti naplaćena provizija. Pojedine banke u inostranstvu ne naplaćuju proviziju za podizanje novca debitnom karticom ukoliko imaju takav ugovor sa vašom matičnom bankom u Srbiji. Ipak, iz Narodne banke Srbije kažu da je zabluda korisnika da banka u inostranstvu neće naplatiti proviziju za podizanje novca sa bankomata ako je iz iste grupacije kao i banka koja je izdala karticu u Srbiji.

"Sve poslovne banke u Srbiji su zasebna pravna lica, stoga provizija za podizanje novca sa bankomata neće biti naplaćena samo ako su banke međusobnim sporazumom regulisale to pitanje, što možete proveriti sa vašom bankom pre nego što otputujete u inostranstvo", upozoravaju iz Narodne banke Srbije (NBS).

Za transakcije podizanja gotovine i plaćanja karticom svaka banka naplaćuje naknadu u skladu sa svojom poslovnom politikom, tako da vam za isplatu keša može biti naplaćeno i do četiri odsto isplaćene sume ili tri do pet evra po transakciji.

Tarifnici banaka za ove usluge javno su dostupni na njihovim zvaničnim sajtovima i korisnici mogu imati uvid u te naknade, a to su naknada za isplatu gotovog novca korišćenjem debitne/kreditne kartice na bankomatima u inostranstvu i plaćanje robe i usluga u inostranstvu debitnom/kreditnom karticom.

DCC USLUGA

Za podizanje gotovine u inostranstvu i plaćanje na prodajnim mestima neki prihvatioci pružaju DCC (Dynamic Currency Conversion) uslugu na bankomatima i POS terminalima u inostranstvu. Ta usluga pruža mogućnost korisnicima da se transakcija izvrši u valuti zemlje u kojoj je kartica izdata, odnosno za korisnike iz Republike Srbije u dinarima. Kod te usluge je važno da korisnici obrate pažnju koji kurs je banka prihvatilac koristila za konverziju jer može biti nepovoljan za korisnika i da na osnovu toga odluče da li će koristiti tu uslugu ili odustati od nje kako bi se transakcija izvršila na standardni način.

Bankari savetuju da, zbog visine provizije za korišćenje platnih kartica u inostranstvu, treba izabrati plaćanje karticom direktno kod trgovca. Ukoliko nemate moguć́nost da direktno na prodajnom mestu izvršite plaćanje i primorani ste da podignete novac, koristite debitnu karticu jer su provizije najčešće niže nego za korišćenje kreditnih kartica.

Budući da za plaćanje karticom u inostranstvu nije potreban devizni račun već se mogu koristiti i kartice vezane isključivo za dinare, treba biti oprezan zbog troškova konverzije valute. To je praktično još jedna provizija sa kojom se korisnik može susresti pri korišćenju kartice u inostranstvu, a nju naplaćuje banka u Srbiji koja je i izdala karticu.

BONUS VIDEO:

"IMAM 70 BLOKIRANIH SIM KARTICA!" Beograđanka preživela PAKAO, bivši je PROGANJAO, a čak ga ni ZABRANA PRILASKA NIJE ZAUSTAVILA Kurir televizija

(Biznis.rs/Mondo/A.V.)