Imajući u vidu poskupljenja hrane i rast regulisanih cena veći od očekivanih, kao i povećana inflaciona očekivanja, Izvršni odbor je odlučio da poveća referentnu kamatnu stopu, da bi sprečio efekte prelivanje rasta tih cena na ostale, navodi se u saopštenju.

NBS je precizirala da se godišnja inflacija se u avgustu kretala iznad gornje granice dozvoljenog odstupanja od cilja i iznosila je 7,9 odsto.

Po oceni Izvršnog odbora NBS, ključni faktori rasta inflacije su visoki troškovni pritisci u proizvodnji hrane kao posledica loše poljoprivredne godine, očekivan rast regulisanih cena i jednokratni efekti povećanja poreza na dodatu vrednost (PDV) i akciza.

NBS je ocenila da je uticaj tih faktora na inflaciju jednokratan i privremen i da će niska tražnja delovati izrazito dezinflatorno.

Pozitivni efekti, ističe se, očekuju se i od smanjenja budžetskih rashoda, što će uticati na smanjenje inflatornih pritisaka i pritisaka na devizni kurs.

Prema projekciji Narodne banke Srbije inflacija će svoj maksimum dostići u prvoj polovini 2013. godine, nakon čega će uslediti njen povratak u ciljani raspon od 2,5 do 5,5 odsto.

Stepen restriktivnosti monetarne politike u narednom periodu zavisiće od uspešnosti obuzdavanja inflatornih očekivanja, uticaja eksternih faktora i efekata fiskalne konsolidacije, istakao je Izvršni odbor NBS.

Naredna sednica Izvršnog odbora na kojoj će se doneti odluka o referentnoj kamatnoj stopi održaće se 8. novembra 2012. godine.

(Beta)