To će biti učinjeno u cilju dostizanja "najvišeg stepena ažurnosti, regularnosti i tačnosti podataka" u biračkom spisku.

"Na dnevnom nivou referenti koji ažuriraju Jedinstveni birački spisak dobijaće informaciju koja lica su tog dana upisana u Matičnu knjigu umrlih i odmah po službenoj dužnosti donositi rešenja o brisanju tih lica iz Jedinstvenog biračkog spiska", rekao je Ružić a prenelo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Dodaje se i da će sa Jedinstvenim biračkim spiskom uskoro biti povezana i Matična knjiga venčanih što će, po navodima ministarstva, u praksi značiti da će u slučaju da dođe do promene prezimena činom venčanja ili razvoda, isti podatak automatski biti ažuriran i u Jedinstvenom biračkom spisku.