Izborni postupak na KiM se sprovodi uz podršku OEBS-a, a organi za sprovođenje izbora na teritoriji KiM su Republička izborna komisija i birački odbori.

Izborni materijal za biračka mesta na KiM koordinatori RIK-a predaju neposredno biračkim odborima u opštini Raška, odnosno u gradu Vranju 20. juna.

O bezbednom transportu izbornog materijala od administrativnog prelaza do biračkih mesta staraće se OEBS.

Glasanje na biračkom mestu sprovodi se u skladu sa odredbama Zakona o izboru narodnih poslanika i Pravila o radu biračkih odbora na koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 21. jun.

Koordinatori RIK-a organizovaće da članovi biračkih odbora u opštini Raška, odnosno u Vranju, u prisustvu članova radnog tela, otvore glasačke kutije, utvrde rezultate glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine. Izborni materijal sa zapisnicima o radu biračkih odbora se prenosi u sedište RIK-a.