Dugogodišnji direktor Savezne Uprave carina Savezne Republike Jugoslavije Mihalj Kertes preminuo je u 75. godini života. Rođen je 29. avgusta 1947. godine u Bačkoj Palanci u tadašnjoj FNRJ.

Kao dugogodišnji direktor Savezne Uprave carina Savezne Republike Jugoslavije, navodno je obezbeđivao logističku i finansijsku podršku za razne tajne operacije tadašnjeg režima. Tokom prve decenije 21. veka, nakon 5. oktobra, bio je osuđivan, optuživan, ali i svedok u nekoliko suđenja.

Rođen je u Bačkoj Palanci od oca Mihalja, krojača, i majke Olge, domaćice. Završio je osnovnu i srednju školu Višu školu za upravljanje, smer socijalni rad, u rodnom gradu. Počeo je da radi kao socijalni radnik u gradskoj administraciji, a postao član Saveza komunista Jugoslavije 1974. godine. Na lokalnom nivou je napredovao do pozicije sekretara gradskog komiteta Saveza komunista za koga je postavljen 1986. godine.

Tokom transformacije Komunističke partije u Socijalističku partiju Srbije postao je pobornik politike Slobodana Miloševića. Njegov uspon u visoku politiku je počeo tokom Antibirokratske revolucije, ustanka protiv “starog režima” i podržavajući Miloševićevu politiku - započeo proteste u Bačkoj Palanci i vodio proteste do Novog Sada.

(MONDO/Republika)