,

"Do sada fizička lica nisu mogla legalno da budu uključena u proizvodnju i promet rakije. To će moći da urade bez komplikovane procedure", rekala je ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković u Skupštini Srbije obrazlažući predlog zakona.

Predloženi zakon dozvoljava promet jakih alkoholnih pića između svih subjekata na tržištu kada je jako alkoholno piće i destilat predmet dalje dorade i prerade.

Po sadašnjem zakonu proizvodnjom i prometom rakije mogla su da se bave samo pravna lica odnosno registrovane firme, dok novi zakon predviđa da registrovano seosko domaćinstvo može legalno da plasira rakiju na tržište, ali posredstvom neke firme koja se bavi doradom i preradom rakije.

Prema rečima ministarke, nova zakonska rešenja su usmerena ka pojednostavljivanju pravila za registraciju proizvođača i samu proizvodnju.

Zakon predviđa liberalizaciju uslova za proizvodnju jakih alkoholnih pića, što će dovesti do smanjenja troškova proizvodnje i samim tim do povećanja broja registrovanih proizvođača.

Fizičkim licima će biti omogućena proizvodnja sirovina za jaka alkoholna pića, pri čemu će samo registrovani proizvođač moći da plasira na tržište jaka alkoholna pića za neposrednju ljudsku potrošnju.

Rasprava o ovom zakonu je bila jedna od retkih gde su se konstruktuvno  nadopunjavali poslanici i vlasti i opozicije.

Borko Stefanović iz DS je rekao to još jedan u nizu zakona u kome su prepisane direktive i praksa EU.

"U velikoj meri ovaj zakon prati ono što je moderna praksa u Evorpi i naravno da je to u velikoj koliziji sa onim što se dešva kod nas. U suštini zakon na neki način pokušava da valorizuje ono što, inače, postoji. Nisam siguran da je ijedan zakon za ove tri godine uspeo", rekao je Stefanović.

Kako je naveo, videćemo šta će praksa pokazati, a ona obično pokazuje da se zakoni donose a slabo primenjuju.

Zoran Antić iz SNS je kazao da skoro Skupština nije imala na dnevnom redu tako dobar zakon, jer je “životan, ima jednostavna i elegantna rešenja”, koja će pomoći da taj sektor zaživi.

Antić je naveo da donošenje novog zakona čeka oko 300.000 proizvođača voća u Srbiji, s obzirom da prethodni nije omogućavao poljoprivrednim proizvođačima da legalno prodaju rakiju, tako da će novi zakon povećati prihode od poreza i doprineti razvoju te grane privrede.

Lider Nove stranke Zoran Živković je kazao da je Predlog zakona o jakim alkoholnim pićima dobar i “primer da ova vlada može da predloži jedan solidan zakon za usvajanje”.

On je naveo da taj zakon primenjuje norme evropskog zakonodavstva koje na savremen način tretiraju proizvodnju,promet, distribuciju, prodaju alkoholnih pića.

Dragan Jovanović iz Nove Srbije je, takođe, rekao da je zakon veliki korak napred i da će puno značiti seljacima, ali je zapitao Ministarstvo poljoprivrede kada će biti isplaćene zaostale subvencije poljoprivrednim proizvođačima.

On je dodao da bi trebalo razjasniti neke odredbe predloga zakona koje predviđaju da fizička lica mogu da prodaju rakiju preko posednika - registrovane firme ukoliko zadovolje svoje potrebe odnosno da prodaju višak rakije.

Arpad Fremond iz SVM je podsetio da je zakon iz 2009. ukinuo pojam fizičkog lica kao proizvođača rakije, pa je veliki broj njih ostao van sistema, dok će novi zakon će povećati broj proizvođača rakije.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja proizvodnja rakije iznosi 44,8 miliona litara, sa tendencijom porasta po stopi od 2,9 odsto godišnje.

Vlada podseća da je do donošenja Zakona o rakiji i drugim alkoholnim pićima 2009. godine bilo registrovano 2.048 proizvođača, a da je on dozvoljavao promet rakije u rinfuznom stanju samo između registrovanih proizvođača, čime je veliki broj fizičkih lica koji rakiju proizvode za sopstvene potrebe ostao van sistema legalnog prometa i bez mogućnosti da je legalno prodaju registrovanim proizvođačima u situacijama kada njihova proizvodnja premašuje sopstvene potrebe.

Predloženi zakon dozvoljava promet jakih alkoholnih pića između svih subjekata na tržištu kada je jako alkoholno piće i destilat predmet dalje dorade i prerade.

Predsednica Skupštine Srbije Maja Gojković predložila je da poslanici na novoj, čertvrtoj sednici jesenjeg zasedanja, razmatraju i potvrđivanje Protokola o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, kao i o odlukama o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i o izboru predsednika sudova, koje je podneo Visoki savet sudstva.