"Do sada fizička lica nisu mogla legalno da budu uključena u proizvodnju i promet rakije. To će moći da urade bez komplikovane procedure", rekala je tokom skupštinske rasprave ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević Bošković.

Cilj zakona je liberalizacija uslova za proizvodnju jakih alkoholnih pića, a to će, prema očekivanjima Vlade Srbije, dovesti do smanjenja troškova proizvodnje i samim tim do povećanja broja registrovanih proizvođača.

Vlada očekuje i da će novi zakon imati pozitivan uticaj na razvoj primarne proizvodnje voća kao sirovine za proizvodnju rakija.

Zakon dozvoljava promet jakih alkoholnih pića između svih subjekata na tržištu kada je jako alkoholno piće i destilat predmet dalje dorade i prerade, a njime se reguliše postupak registracije geografske oznake i njeno korišćenje, čime se štiti intelektualna svojina u toj oblasti i omogućava dodata vrednost jakim alkoholnim pićima.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna godišnja proizvodnja rakije iznosi 44,8 miliona litara, sa tendencijom porasta po stopi od 2,9 odsto godišnje.

Vlada podseća da je do donošenja Zakona o rakiji i drugim alkoholnim picima 2009. godine bilo registrovano 2.048 proizvođača, a da je on dozvoljavao promet rakije u rinfuznom stanju samo između registrovanih proizvođača, čime je veliki broj fizičkih lica koji rakiju proizvode za sopstvene potrebe ostao van sistema legalnog prometa i bez mogućnosti da je legalno prodaju registrovanim proizvođačima u situacijama kada njihova proizvodnja premašuje sopstvene potrebe.

Poslanici su ratifikovali Protokol o upravljanju nanosom uz Okvirni sporazum o slivu reke Save.