Vatikan i Katolička crkva su, međutim, puni dokazanih mračnih tajni o kojima niko nikada, ili samo ponekad i samo pomalo govori, koje otkrivaju da to i nije baš "raj na Zemlji", piše Rojters.

Vatikan, na primer, ima jednu od najviših stopa kriminala na svetu, a statistički podaci otkrivaju da je svaka osoba u Vatikanu povezana sa 1,5 krivičnih dela, po čemu se ova najmanja država na svetu svrstava u društvo sa najvećom stopom kriminala.

Ipak, treba naglasiti, navodi agencija, da najveći broj kriminalnih dela nisu zločini, već džeparenje, uglavnom turista, koji u Vatikan dolaze u velikom broju tokom cele godine. Osim toga, tu su još droga i prostitucija, a najproblematičnije je to što Vatikan ima samo jednog sudiju i previše blage kazne.

Vatiliks: Žena odala mračne tajne Vatikana

Katolička crkva nalaže potrebu ispovedanja da bi se očistio greh i primio oproštaj i to funkcioniše u svim slučajevima, osim ako, na primer, neko ne bi ispričao poverenu mu tajnu, zatim ako bi se ispovedao o svom seksualnom partneru, kao i u slučaju da se neko ispovedi da je učestvovao u pobačaju ili ubistvu.

Ta tri greha odnose se isključivo na sveštenike i za njih je zadužen poseban, specijalno obučen Apostolski sud za koji je vezana i jedna zanimljvost. Reč je, naime, o sudu koji se redovno sastaje punih 830 godina, a njegov rad se drži daleko od javnosti, kao i kazne koje izriče sveštenicima iz svojih redova.

Za razliku od pitanja ženidbe sveštenstva, što sada nije moguće, ali se ne isključuje mogućnost da će se to jednog dana promeniti, sasvim je izvesno da žene nikada neće moći da dobiju sveštenički red.

To proističe iz apostolskog pisma koje je izdao papa Jovan Pavle Drugi, 1994. godine, kojeg svi moraju da se pridržavaju. To isključivo znači da muškarci i žene imaju drugačije uloge i da je Hrist ustanovio da sveštenstvo može biti samo muško.

Egzorcizam je, takođe, jedna od tajni Vatikana, odnosno Katoličke crkve koji se sprovodi u državama širom sveta i ima svoja pravila, od dokazivanja da je osoba opsednuta do samog postupka "isterivanja đavola".

U Vatikan se najčešće upućuju najteži slučajevi, a poznato je, na primer, da je papa Jovan Pavle Drugi za vreme svog pontifikata lično izvršio tri egzorcizma.

Vatikanski tajni arhiv verovatno je jedno od najtajanstvenijih mesta na svetu u kojem je smeštena istorija Evrope i kojoj pristup imaju samo odabrani. Rojters napominje da je deo arhiva nedostupan čak i papi.

Arhivska dokumentacija je smeštena u lavirintu hodnika, ispod jednog dvorišta u sklopu Vatikanskog muzeja. Tek 1881. godine je, na primer, samo deo tog arhiva otvoren istraživačima i naučnicima, a dozvolu za pristup dobije svako godine njih oko hiljadu.

Međutim, i oni mogu da dobiju na uvid samo dokument za koji su posebno zainteresovani i koji su pisanim putem tražili i ništa više od toga.

MRAČNE TAJNE - Majka Tereza imala toliko novca...

Prema nekim tvrdnjima, Vatikan je povezan sa mafijom i ta činjenica je iskorišćena u filmu "Kum" u kojem je prikazan dogovor dve strane, koji je na kraju rezultirao ubistvom pape.

Krajem septembra 1978, naime, papa Jovan Pavle Prvi je pronađen mrtav u svom krevetu, samo 33 dana nakon što je izabran za verskog poglavara. Njegova smrt je šokirala svet i za sobom ostavila mnoga pitanja bez odgovora. Zvanično, papa je umro od infarkta, a uverenje mnogih je da je bio žrtva mafije tim pre što nad telom Jovana Pavla Prvog nikada nije izvršena obdukcija.

Poznato je, takođe, da je predsednik Vatikanske banke, otac Pol Marčkinkus, podneo ostavu nakon niza skandala, koji su tu banku povezivali sa mafijom, navodi Rojters.