Glavni grad Indije primeniće ograničenja za privatna vozila od 4. do 15. novembra u okviru akcije suzbijanja zagađenja.

Grad će tokom tog perioda usvojiti sistem "neparnih" dana, što znači da će privatnim automobilima i motociklima biti dozvoljeno da voze putevima samo tim danima, rekao je glavni ministar u gradskoj vladi Arvind Kejrival.

Vlasti Nju Delhija najavile su i druge mere bore protiv zagađenosti jer se očekuje da će nivo štetnih materija u vazduhu u novembru drastično skočiti jer lokalno stanovništvo tada pali useve.