“Našem osnivaču, Isusu Hristu koji, naravno, nije bio belac, pripadnik srednje klase i Britanac – ne bi bila odobrena viza – osim u slučaju da smo u nedostatku sa stolarima”, izjavio je, na CBI biznis konferenciji u Londonu, bišop Velbi. Njegova kritika imigracionog sistema izazvala je smeh i aplauz publike.

Britanski premijer Boris Džonson je jedan od najdrastičnijih u zalaganju za imigracioni sistem bodovanja kojim bi se imigrantima dodeljivali poeni na osnovu njihovih kvalifikacija, edukacije, godina, poznavanja englekog jezika, kao i sposobnosti potrebnih za život u Velikoj Britanji.

Ovaj imigracioni sistem je urađen po ugledu na onaj u Australiji i predložila ga je prvi put Nezavisna partija Velike Britanije pred izbore 2017, navodi RT.

Ideju takvog sistema bodovanja je preuzeo kabinet Borisa Džonsona. Džonson kaže da se zalažu za "jednak" imigracioni sistem koji bi bio uspostavljen nakon Bregzita, ako pobede na izborima 12. decembra.

Prema sadašnjem, već uspostavljenom imigracionom sistemu, građanima EU nisu potrebne vize za rad u Velikoj Britaniji.

Dok se konzervativci zalažu za predloženi imigracioni sistem bodovanja radi smanjenja ulaska u zemlju migranata koji nisu kvalifikovani, laburisti se žustro protive takvom načinu procenjivanja i odlučivanja.

Komentar nadbiskupa Velbija izazvao je burne reakcije. Mnogi su prihvatili taj komentar kao šaljiv, govoreći da bi Isus vrlo lako ispunio kriterijume, govoreći da je i previše kvalifikovan zbog posedovanja karakteristike pretvaranja vode u vino ili to što je uspeo da nahrani 5,000 ljudi s pet vekni hleba.

S druge strane, neki smatraju da je Velbi pogrešio u izjavi, jer sam čin ministra religije je dovoljan razlog za odobravanje vize, pod uslovom da govori engleski jezik.